115-0880/01 – Protection and Data Security of Information (BOI-DIS)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorIng. Martin Drastich, Ph.D., MBASubject version guarantorIng. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA15 Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Lifelong Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Target of subject is, to student gained basic survey in the area safeness in informative technology. Introduce with actual state safeness in Czech firm. Orientation in the area personal, administrative, object, technical, information system and cryptography encryption. Security information in terms of law. Safeness in computer rush, digital signature, e-commerce, security harrow, backup, antivirus program.

Teaching methods

Summary

Aktuální stav bezpečnosti a ochrany dat v českých firmách Příčiny a důvody úniků, ztrát Budování systému ochrany informací Fyzická (technická) bezpečnost Režimová ochrana Personální ochrana Hardwarová ochrana Softwarová ochrana Ochrana informací v sítích Právní aspekty

Compulsory literature:

1. Látal, I. a kol.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion, s.r.o., Praha, 1996. 238 str. 2. Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, Praha, 2000. 143 str.. 3. Doseděl, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Computer press, Brno, 2004. 182 str. 4. Kovacich, G.L.: Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Unis Publishing, Praha 2000, 200 str., ISBN 80-86097-42-0 5. Scambray, J.; McClure, S., Kurtz G.: Hacking bez tajemství. Computer Press, Praha 2002, 625 str., ISBN 80-7226-644-6 6. PricewaterhouseCoopers, Národní bezpečnostní úřad a časopis DSM - data security management: Průzkum stavu informační bezpečnosti 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky bezpečnosti informačních technologií, základní pojmy 2. Aktuální stav bezpečnosti v českých firmách. 3. Příčiny a důvody úniků, ztrát. 4. Budování systému bezpečnosti v informačních technologiích. 5. Fyzická (technická) bezpečnost. 6. Režimová ochrana, personální ochrana. 7. HW ochrana, SW ochrana. 8. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 9. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 10. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 11. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 12. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování. 13. Bezpečnost v informačních technologií z hlediska práva. 14. Bezpečnost informací a legislativní normy. Utajované skutečnosti.

Conditions for subject completion

Lifelong form (validity from: 2003/2004 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R056) Veřejná správa C Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R056) Veřejná správa C Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.