115-0903/01 – Etika podnikání a podniková kultura (EPPK)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
distanční Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam a pojmy podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 2. Identifikovat zdroje etického uvažování 3. Posoudit nástroje podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 4. Uspořádat poznatky vybraného etického tématu 5. Obhajovat poznatky zvoleného etického tématu a řešení etického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vývoj etického myšlení. Vymezení podnikové kultury a etiky podnikání. Prvky podnikové kultury. Změna podnikové kultury. Etické rozhodování. Společenská odpovědnost manažerů a organizací. Využití poznatků pro podniky a jednání manažerů (etický kodex, výchova manažerů a podnikatelů k etickému jednání apod.). Výzkum v oblasti etiky a podnikové kultury.

Povinná literatura:

BOHATÁ, Marie. Základy hospodářské etiky. Praha, VŠE 1997. ISBN 80-7079-428-3. BLÁHA, Jiří. Podnikatelská etika – předpoklad úspěšného rozvoje organizace. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0008-X. BLÁHA, Jiří a Zdenek DYTRT. Manažerská etika. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-084-8. ČMELÍKOVÁ, Zuzana. Etika ako nástroj morálného rozvoja organizácie. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3358-3. KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Plzeň: OPS, 2010. ISBN 978-80-87269-12-1. KRYMLÁKOVÁ, Hana et al. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2951-0. LUKNIČ, Arnold S. Štvrtý rozmer podnikania – etika. Bratislava: Slovak Academie Press, 1994. ISBN 80-85665-30-1. PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK et al. Společenská odpovědnost organizace: Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3. REMIŠOVÁ, Anna. Podnikatelská etika v praxi – cesta k úspěchu. Bratislava: Epos, 1999. ISBN 80-8057-106-6. ROLNÝ, Ivo. Etika v podnikové strategii. 3. vyd. Praha: Key, 2007. ISBN 978-80-87071-45-8. SEKNIČKA, Pavel et al. Úvod do hospodářské etiky. Praha: Bohemia, 1997. ISBN 80-85963-40-X.

Doporučená literatura:

HRONÍK, František. Manažerská integrita. Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-94133-0-0. KURAS, Benjamin. Jak přežít padouchy. Praha: ELK, 2003. ISBN 80-86316-46-7. SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2009. ISBN 978-80-903944-3-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky bezpečnosti informačních technologií, základní pojmy 2. Aktuální stav bezpečnosti v českých firmách. 3. Příčiny a důvody úniků, ztrát. 4. Budování systému bezpečnosti v informačních technologiích. 5. Fyzická (technická) bezpečnost. 6. Režimová ochrana, personální ochrana. 7. HW ochrana, SW ochrana. 8. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 9. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 10. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 11. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 12. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování. 13. Bezpečnost v informačních technologií z hlediska práva. 14. Bezpečnost informací a legislativní normy. Utajované skutečnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Ústní zkouška Ústní zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku