115-0903/01 – Business Ethics and Corporate Culture (EPPK)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits10
Subject guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Distance Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Explain importance and terms of business ethics and corporate social responsibility 2. Identify resources of ethical consideration 3. Judge tools of business ethics and corporate social responsibility 4. Arrange knowledge in selected ethical subject 5. Argue knowledge in selected ethical subject and ethical problem decision

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The development of ethical thinking. The definition of corporate culture and business ethics. Changing corporate culture. Ethical diction making. Corporate social responsibility of managers uses knowledge for business and managers (ethical conduct, training managers to ethical conduct). Research ethics and organizational culture.

Compulsory literature:

COLLINS, Denis. Business Ethics. New Jersey: John Wiley and Sons, 2012. ISBN 13-978470639948. KOTLER, Philip and Nancy LEE. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New Jersey: John Wiley and Sons, 2005. ISBN 0-471-47611-0. SORELL, Tom and John HENDRY. Business Ethics. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. ISBN 0-7506-1705-5.

Recommended literature:

Business Ethics. The Blackwell ancyklopedia of Management. Oxford. Blackwell Publishing, 2005. ISBN 631-23317-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky bezpečnosti informačních technologií, základní pojmy 2. Aktuální stav bezpečnosti v českých firmách. 3. Příčiny a důvody úniků, ztrát. 4. Budování systému bezpečnosti v informačních technologiích. 5. Fyzická (technická) bezpečnost. 6. Režimová ochrana, personální ochrana. 7. HW ochrana, SW ochrana. 8. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 9. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 10. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 11. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 12. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování. 13. Bezpečnost v informačních technologií z hlediska práva. 14. Bezpečnost informací a legislativní normy. Utajované skutečnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100 (100) 51 3
        Oral exam Oral examination 100  51
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.