115-0914/01 – Ekonomika a management (EAM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 26+0
kombinovaná Zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat jednotlivé kroky cyklu strategického řízení podniku. 2. Charakterizovat řízení lidských zdrojů a jednotlivé personální činnosti. 3. Charakterizovat vnitřní a vnější analýzu marketingového prostředí. 4. Popsat typy a tvorbu marketingových programů. 5. Definovat hodnocení finanční výkonnosti podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Oborový předmět Ekonomika a management je profilovým a průřezovým předmětem doktorského studijního programu Ekonomika a management. Zkouška z tohoto předmětu je znalostně orientována s důrazem na zpracování budoucí doktorské disertační práce. Cílem předmětu je získat a prokázat znalosti z vybraných oblastí a dále zpracovat a obhájit projekt, který se týká dílčích částí budoucí doktorské disertační práce. Náplň předmětu je rozdělena na tyto tematické oblasti: A. Ekonomika hospodářského subjektu B. Management C. Marketing D. Finanční management

Povinná literatura:

DIBB, Sally et al. Marketing Concepts and Strategies. 9th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2023. ISBN 978-1473778580. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, interakce. 4. vyd. Jesenice: Ekopress, 2021. ISBN 978-80-87865-71-2. NORTHOUSE, Peter G. Leadership: theory and practice. 9th ed. Los Angeles: SAGE, 2021. ISBN 978-1-07-184091-7.

Doporučená literatura:

HUČKA, Miroslav; ČVANČAROVÁ Zuzana a FRANEK, Jiří. Základy podnikání a podnikatelský proces. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3041-2. KINICKI, Angelo et al. Management: A Practical Introduction. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2022. ISBN 978-0078029547. PALÍŠKOVÁ, Marcela. Personální řízení. Praha: C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-740-0702-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování písemné práce. Informace o struktuře, obsahu a formálních pokynech k písemné práci Vám sdělí garant předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Strategické řízení podniku 2. Řízení rizik podniku 3. Management 4. Řízení lidských zdrojů 5. Trendy v managementu 6. Vnitřní analýza marketingového prostředí 7. Vnější analýza marketingového prostředí 8. Tvorba marketingových programů 9. Finanční management

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.