115-0953/01 – Prevence a řízení krizí v podniku (PŘKP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat krizové řízení jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s prevencí a řešením krizové situace. Dosažené dovednosti a kompetence: Analýza: Identifikovat signály krize Hodnotit požadavky na krizového manažera Analyzovat příčiny, průběh a dopady krize Syntéza: Generalizovat proces aplikace krizových rozhodnutí Sestavit jednoduchý krizový plán Kategorizovat typy krize Hodnocení: Měřit dopady způsobů diverzifikace rizika Hodnotit dopady rizika na stabilitu podniku Doporučit jednoduchou krizovou strategii

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Po absolvování předmětu student získá představu o tom, co jsou to krize podniku a jejich řízení a co vyžaduje jejich zvládnutí. Předmět se zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, zásad řízení, postupu revitalizace, zásad prevence. Student bude umět vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku, vytvořit systém včasného varování, vytvořit jednoduchý krizový plán, navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku, uplatnit klíčové body strategie pro obnovu podniku.

Povinná literatura:

GRASSEOVÁ, Monika et al. Analýza podniku v rukou manažera. 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 328 s. ISBN 978-80-265-0032-2. MIKUŠOVÁ, Marie. Krizový management pro malé a střední podniky. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 307 s. ISBN 978-80-8168-106-6. MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis Management. SOET, vol. 27. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 216 s. ISBN 978-80-248-4101-4.

Doporučená literatura:

CRANDALL, William, R., PARNELL, John, A. a John E. SPILLAN. Crisis Management. Leading in the new strategy landscape. 2nd ed. London: SAGE, 2014. 356 s. ISBN 978-1-4129-9168-1. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. 583 s. ISBN 978-80-247-3221-3. MIKUŠOVÁ, Marie a Marcela PAPALOVÁ. Krizový management. SOET, vol. 14. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 216 s. ISBN 978-80-248-3604-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

pokročilé znalosti z oblastí managementu a ekonomiky seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Typologie krizí, algoritmus vývoje a řešení krizové situace v podniku. 2. Příprava na krizi – podmínky, přístupy. 3. Zjištění zranitelnosti (ohrožení) podniku. 4. Subprocesy krizového managementu (prevence, realizace, aktivita po krizi). 5. Strategie zvládání krize. Strategie revitalizace a její prvky. 6. Prvky: systém včasného varování, krizový plán. 7. Příprava krizového manažera. 8. Krizový management (nástroje, nápravná opatření, zdroje). 9. Krizová komunikace. 10.Vytvoření systému krizového managementu v podniku (postup, zásady) 11.Rizikový management.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku