115-0957/01 – Podnikatelské plánování a rozhodování (PPR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity0
Garant předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.Garant verze předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Klasifikovat druhy plánů dle nejdůležitějších hledisek / času, obsahu, funkce, inte- grace, hierarchického uspořádání, plausibility atp. /, kategorizovat plánovací meto- dy a techniky a analyzovat možnosti jejich uplatnění. - Navrhovat plánovací modely resp. sestavy plánů pro podniky nebo jejich dílčí oblasti, a to při uplatnění procesního, funkčního i územního hlediska. - Zhodnotit očekávané finanční dopady navržených plánů a stanovit systém jejich pravidelného controllingu a aktualizace.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět obsahově poskytuje informace, týkající se charakteru, podstaty a cílů podnikatelského plánování. Dále jsou v něm objasňovány plánovací metody a modely podnikatelského plánování a jejich využití při tvorbě podnikatelského záměru, projektu a plánu a to jak v případě malých, tak středních i velkých podnikatelských subjektů. Systémově je analyzován přístup plánování a řízení podle cílů s návazným řízením podle odchylek. V předmětu jsou také objasněny metody a postupy vnitropodnikového plánování a rozpočtování a plánování činností podnikatelského subjektu v mimořádných podmínkách. Závěrem jsou poskytnuty informace o zkušenostech s podnikatelským plánováním ve světě.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha Publishing: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-0939-0. GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2432-4. SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7. VYSUŠIL, Jiří. Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-012-X. ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola - klíč k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1844-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakter a podstata plánovacího procesu: - Plánovací postupy a principy. - Klasifikace plánů dle různých podnikových hledisek. - Časový faktor plánování. 2. Tvorba podnikových cílů: - Hierarchie cílů a jejich promítání do podnikových plánů. - Kritéria tvorby cílů a způsob jejich kvantifikace. - Agregace a diferenciace cílů, rozpornost cílů a možnosti řešení. 3. Systémový přístup k plánování - Úloha plánování v systému řízení podnikatelského subjektu. - Stabilita a aktualizace plánů. - Direktivní, adaptační a explorativní přístupy k podnikovému plánování. 4. Řízení plánových rozhodovacích procesů a syntéza jejich systému: - Rozdíly v pojetí plánovacích činnosti. - Příprava a úkoly analýzy plánových rozhodovacích procesů. - Systém plánových rozhodovacích procesů, koordinační, racionalizační a adaptační procesy. 5. Druhy plánů: - Charakteristika a zásady strategického plánování. - Pojetí a obsah taktických plánů. - Přístupy k operativnímu plánování v podniku. 6. Tvorba podnikových prognóz: - Postupy a metody podnikového prognózování. - Možnosti objektivizace podnikových prognóz (adaptivní prognózování). - Využití prognóz v procesu plánování. 7. Plánovací metody a modely v podnikovém plánování: - Principy a postupy rozhodujících plánovacích metod (bilanční, optimalizační, adaptační, konkurenční, krizová atp.). - Aplikace těchto metod v podnikovém plánování, jejich výhody a nevýhody. 8. Podnikatelský záměr a projekt: - Informační příprava a charakteristika struktury podnikatelského projektu. - Použití nástroje jeho tvorby. - Metody analýzy rizika (sensitivity) a jejich uplatnění v podnikatelském projektu. 9. Tvorba a struktura podnikového plánu: - Informační zabezpečení plánovacích procesů v podniku. - Organizační zabezpečení tvorby podnikového plánu. - Koordinace a provázanost jednotlivých částí podnikového plánu. 10. Plánování výrobního procesu v podnikatelském subjektu: - Plán výroby. - Plán práce. - Plán zásobování. - Plán obnovy, rekonstrukce a modernizace HIM. - Organizační plán. 11. Marketingový plán podnikatelského subjektu: - plánování odbytu, - plán cen a jejich předpokládaného vývoje, - plán distribučních cest a prostředků, - plánování zakázek a obchodních případů. 12. Plánování finančních efektů a zdrojů, jejich užití v podnikatelském subjektu: - plán nákladů a výnosů, - plán amortizace, - finanční plán, - investiční plán. 13. Plánování rozvoje resp. útlumu podnikatelského subjektu: - plánování technického, technologického a výrobkového vývoje (plán výzkumu a vývoje), - plán sanace a restrukturalizace podniku, - krizový plán, plán likvidace podniku. 14. Postupy a hodnocení realizace plánů: - základní plánová schémata a standardy, plánování a řízení podle odchylek resp. podle cílů, metody aktualiza-ce plánů, objektivita plánů, - simulační plánovací modely a jejich aplikace v praxi, - kontrola jako nedílná součást plánovacího procesu, adaptivní plánování v podnikatelském subjektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku