115-0958/03 – Strategický management (STRMG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0
distanční Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti strategického managementu. 2. Osvojit si a využívat principy strategického myšlení. 3. Stanovit misi organizace, formulovat poslání, vize, cíle a filozofii organizace. 4. Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 5. Identifikovat konkurenční výhodu organizace. 6. Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí. 7. Formulovat odpovídající strategické alternativy. 8. Zhodnotit navržené strategie, rozhodnout o optimální strategii. 9. Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky strategického řízení a tvorbu strategických přístupů. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, jsou aplikovány metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Pozornost je věnována problematice implementace strategie s jejími dopady na podnikovou strukturu a kulturu, současným manažerským trendům, protikrizovým opatřením a metodám rozložení rizik. Tyto poznatky představují základ pro pochopení obsahu různých typologií strategií a principů strategického rozhodování. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada, 2020. 235 s. ISBN 978-80-271-2020-8. FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2. MATUSIKOVA, Lucja et al. Strategický management, 2. vyd. SOET, vol. 15. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 246 s. ISBN 978-80-248-4038-3.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Miroslav ŠPAČEK a Ivan SOUČEK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada, 2017. 318 s. ISBN 978-80-271-0434-5. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení. Praha: Grada, 2019. 240 s. ISBN 978-80-271-2020-8. HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 232 s. ISBN 978-80-7400-637-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

projekt, kombinovaná zkouška

E-learning

dle aktuální situace a požadavků

Další požadavky na studenta

pokročilé znalosti managementu a ekonomiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam, postavení a základní pojmy strategického managementu. 2. Metody prognózování, význam prognóz, základní vývojové tendence současnosti. 3. Principy strategického řízení, modely procesu tvorby strategií. 4. Poslání podniku, podnikové cíle, vize, filosofie podniku. 5. Analýza vnějšího prostředí. 6. Analýza vnitřního prostředí. 7. Finanční analýza a finanční plánování v rámci podnikové strategie. 8. Způsob výběru typu strategií (postup, metody). 9. Implementace strategií - jednotlivé kroky. 10. Funkční strategie. 11. Riziko a krize v podmínkách strategie firmy. 12. Současné manažerské přístupy jako součást strategického řízení. 13. Inovační proces a inovační strategie. 14. Strategie multinacionálních a transnacionálních firem v podmínkách postupující globalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.