115-0958/04 – Strategický management (STRMG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 26+0
kombinovaná Zkouška 26+0
distanční Zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Osvojit si a využívat principy strategického myšlení. 2. Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 3. Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí. 4. Zhodnotit navržené strategie, rozhodnout o optimální strategii. 5. Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky strategického řízení a tvorbu strategických přístupů. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, jsou aplikovány metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Pozornost je věnována problematice implementace strategie s jejími dopady na podnikovou strukturu a kulturu, současným manažerským trendům, protikrizovým opatřením a metodám rozložení rizik. Tyto poznatky představují základ pro pochopení obsahu různých typologií strategií a principů strategického rozhodování. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: Jak se efektivně vyrovnat s budoucími příležitostmi a hrozbami. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2020-8. GILLESPIE, Andrew. Economics for Business. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-019-878-603-0. HENRY, Anthony, E. Understanding Strategic Management. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2021. ISBN 978-019-885-983-3.

Doporučená literatura:

CAMPBELL, Harvey R; RATTRAY, Sandy a Van HERMERT, Otto. Strategic Risk Management: Designing Portfolios and Managing Risk. London: Wiley, 2021. ISBN‎ 978-1-119-77391-7. FOTR, Jiří; HÁJEK, Stanislav; SOUČEK, Ivan; ŠPAČEK, Miroslav a VACÍK, Emil. Tvorba strategie a strategické plánován. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2. ROTHAERMEL, Frank. ISE Strategic Management: Concepts. New York: McGraw-Hill, 2021. ISBN 978-1-260-57123-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

projekt, zkouška kombinovaná

E-learning

podle aktuální situace

Další požadavky na studenta

pokročilé znalosti managementu a ekonomiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam, postavení a základní pojmy strategického managementu. 2. Metody prognózování, význam prognóz, základní vývojové tendence současnosti. 3. Principy strategického řízení, modely procesu tvorby strategií. 4. Poslání podniku, podnikové cíle, vize, filosofie podniku. 5. Analýza vnějšího prostředí. 6. Analýza vnitřního prostředí. 7. Finanční analýza a finanční plánování v rámci podnikové strategie. 8. Způsob výběru typu strategií (postup, metody). 9. Implementace strategií - jednotlivé kroky. 10. Funkční strategie. 11. Riziko a krize v podmínkách strategie firmy. 12. Současné manažerské přístupy jako součást strategického řízení. 13. Inovační proces a inovační strategie. 14. Strategie multinacionálních a transnacionálních firem v podmínkách postupující globalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.