115-3001/02 – Sportovní management (SM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Transformovat základní problematiku obecného managementu do managementu tělesné výchovy a sportu. 2. Definovat manažerské funkce v oblasti managementu sportu. 3. Vysvětlit studentům zvládnutí manažerské práce ve sportovním prostředí, její hlavní problémy v ČR a ve světě. 4. Objasnit principy řízení lidských zdrojů a vedení lidí ve sportu. 5. Objasnit principy profesionální přípravy sportovního manažera.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je transformovat základní kapitoly obecného managementu do managementu tělesné výchovy a sportu. Vycházet z obecných manažerských předpokladů a hledat specifičnost, zvláštnosti a problémy managementu současného sportovního prostředí. Důraz je kladen na management sportovních klubů a organizací v ČR, jeho historický vývoj a hlavní aspekty výkonu profese sportovního manažera v současnosti.

Povinná literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Základy managementu, 2. vyd., SOET, vol. 5. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 288 s. ISBN 978-80-248-4102-1. DURDOVÁ, Irena Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3658-4. DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2529-8. NOVOTNÝ, Jiří et al. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-666-0.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2439-0. KOCOUREK, Jan a Miroslav VOSYKA. Analýza financování sportu v České republice. [cit. 2011-07-07]. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/8168/ FOTR, Jiří. et al. Manažerské rozhodování. Ekopress, 2010. ČASLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 3.vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-152-9. DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB-TUO, 2009.ISBN 978-80-248-0827-7. NOVOTNÝ, Jiří a Martin LUKEŠ. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. Praha: VŠE Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1473-4. HOBZA, Václav a Jiří REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-04-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, referát na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Orientuje se v problematice současného sportovního managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Postavení sportu ve společnosti, jeho výchovné, zdravotní, sociální a ekonomické aspekty -Vymezení základních pojmů, úvod do problematiky sportovního managementu -Vývoj sportovního managementu v Evropě a ve světě -Management tělesné výchovy a sportu v ČR a zahraničí, hlavní problémy současného sportovního managementu, možnosti vzdělávání a doškolování -Charakter manažerské práce, vrozené a získané vlastnosti sportovního manažera -Manažerské funkce a role, základní koncepty manažerské práce,7S,4E, vše v aplikaci na sportovní prostředí -Plánování v práci sportovního manažera, typy plánů a cílů, příklady plánování v oblasti sportovní, sociální a ekonomické -Organizování ve sportu, ziskové a neziskové organizace, typy sportovních organizací v ČR, dělení z různých hledisek -Kontrolování jako jedna z funkcí sportovního manažera, typy kontrol, kontrolování plánů, kontrola lidského faktoru -Vedení lidí, styly vedení, personalistika, motivace a komunikace v činnosti sportovního manažera, hlavní problémy řízení lidských zdrojů ve sportovním prostředí, etické aspekty sportu, negativní jevy -Hlavní faktory podmiňující současný společenský a ekonomický význam sportu pro ČR -Největší problémy současného sportovního prostředí a sportovního managementu v ČR -Možnosti získávání dodatečných finančních zdrojů,význam osobnosti manažera při jednání se sponzory, při jejich vyhledávání, dotace z veřejných rozpočtů, granty, prostředky z EU apod. -Diskuse k jednotlivým přednášeným tématům a k aktuálnímu stavu a současnému postavení sportu v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 80% účasti na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku