115-3002/01 – Sociologie a filozofie tělesné kultury (SOPHI)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Aplikovat principy obecné sociologie do sociologie TV a sportu. 2. Definovat metody a techniky sociologického výzkumu. 3. Vysvětlit základní principy sociologie TV, sportu a tělocvičné rekreace. 4. Objasnit studentům význam sociálních skupin a socializace vzhledem k sportovním aktivitám. 5. Interpretovat sportovní diváctví, sociologii davu, sociologii volného času na sportovní prostředí. 6. Stanovit hlavní současnou sociální problematiku handicapovaných sportovců

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je transformace základních kapitol obecné sociologie do sociologie tělesné výchovy, sportu a tělocvičné rekreace a pochopení tělesné kultury jako společenského jevu. V rámci tohoto předmětu studenti pochopí význam sociálních skupin a sociální stratifikace společnosti, seznámí se základy sociologie výchovy, davu, rodiny a volného času – vše s přihlédnutím na sportovní prostředí ČR. Velký důraz je kladen na problematiku sociálních deviací a negativních společenských jevů ve sportovním prostředí.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena a Aleš SEKOT. Pohybové aktivity studentů VŠB-TU Ostrava v kontextu sedavé společnosti. In: Studia Sportiva, 2016, roč. 10, č. 1, s. 8-14. ISSN 1802-7679. DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3658-4. KIROVOVÁ. Iva. Organizační chování. 1. díl. 2. aktualiz. vyd. SOET, vol. 19. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80.248-4032-1.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Profese sportovního manažera z hlediska soft skills. In: Košice: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl – recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 41-45. ISBN 978-80-553-3148-5. SEKOT, Aleš a Josef MICHÁLEK. Pohyb jako sociologický fenomén. In: Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 15-46. ISSN 1802-7679. VÁVRA, Jan et al. Ekonomika v souvislostech. Praha: Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-80-7308-571-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Společenská podmíněnost tělesné kultury (TK) 2. Společenské systémy TK z historického hlediska 3. Sociální skupiny 4. Ćlověk, tvor biologický a společenský 5. Metody sociologického výzkumu 6. Techniky sociologického výzkumu 7. Sociologie tělesné výchovy 8. Sociologie sportu 9. Sportovní diváctví, sociologie davu 10.Sociologie tělocvičné rekreace 11.Sociologie volného času 12.Sociologie rodiny 13.Sociální deviace 14.Handicapovaní sportovci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku