115-3003/02 – Sportovní marketing (SPMKT)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
KRA791 Ing. Jiřina Kračmarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Transformovat obecné základy marketingu na oblasti marketingu v TV a sportu 2.Seznámit studenty s nástroji marketingového mixu – aplikovat je na sportovní prostředí. 3.Definovat službu jako sportovní produkt. 4.Interpretovat možnosti získávání financí ve sportu. 5.Objasnit hlavní principy sportovní reklamy a sponzoringu ve sportu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je transformovat obecné základy marketingu na oblast sportu, věnovat se více marketingovým konceptům ve sportu (sponzoring ve sportu a sportovní reklama). Dále se zabývá předmět možnostmi získávání dodatečných finančních zdrojů, včetně výčtu některých možností podnikání ve sportu. Je provedena transformace jednotlivých nástrojů marketingového mixu (včetně marketingového mixu služeb) do sportovního prostředí. Důraz je kladen na hlavní problémy současného sportovního prostředí v ČR ve srovnání se státy EU.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z managementu a marketingu sportu. Ostrava: VŠB-TUO, 2019. 98 s. ISBN 978-80-248-4165-6. DURDOVÁ, Irena. Tělesná výchova a sport vysokoškolské mládeže. Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl (recenzovaný sborník vědeckých prací). Košice: Technická univerzita v Košicích, 2019. s. 39-45, ISBN 978-80-553-3306-9, ISBN CD 978-80563-2720-4. HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Základy managementu. 2.vyd. SOET, vol. 5. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017, 288 s. ISBN 879-80-248-4102-1. VALA, Roman a Irena DURDOVÁ. The level of motor abilities of applicants for the study of sports management. Journal of Physical Education and Sport. 2018, roč. 18, č. 2, s. 896-901.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z managementu a marketingu sportu. Ostrava: VŠB-TUO, 2019. 98 s. ISBN 978-80-248-4165-6. DURDOVÁ, Irena. Tělesná výchova a sport vysokoškolské mládeže. Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl (recenzovaný sborník vědeckých prací). Košice: Technická univerzita v Košicích, 2019. s. 39-45, ISBN 978-80-553-3306-9, ISBN CD 978-80563-2720-4. HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Základy managementu. 2.vyd. SOET, vol. 5. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017, 288 s. ISBN 879-80-248-4102-1. VALA, Roman a Irena DURDOVÁ. The level of motor abilities of applicants for the study of sports management. Journal of Physical Education and Sport. 2018, roč. 18, č. 2, s. 896-901.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, referát na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Orientuje se v problematice současného sportovního marketingu, je si vědom sociálně-ekonomického významu sportu pro společnost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Marketing, sportovní marketing, vymezení pojmů, vývoj a současné tendence - Marketingový mix ve sportu,4P - Sportovní produkt, jeho cena, umístění na trhu, služba jako sportovní produkt, rozšířený marketingový mix-marketingový mix služeb - Marketingové koncepty ve sportu, marketingová komunikace - Faktory ovlivňující současný rozvoj sportu, sociálně-ekonomický význam sportu - Možnosti získávání financí ve sportu, výčet jednotlivých skutečností včetně příkladů z praxe, vliv a význam osobnosti manažera na získávání financí - Sport jako pole působnosti pro podnikatelskou činnost, typy podnikání ve sportu, příklady z praxe, neziskové organizace ve sportu a obchodní společnosti - Sportovní podnik jako spolek a obchodní společnost, výdělečná činnost sportovních klubů, právní aspekty, legislativa, současné trendy - Reklama a sponzoring-obecná kritéria, typy a druhy reklamy a sponzoringu, současné možnosti a trendy v ČR, Evropě a ve světě - Sponzoring ve sportu, problematika, spolupráce se sponzorem, vyhledávání sponzorů, sponzorské balíčky, důvody vedoucí ekonomické subjekty ke sponzoringu ve sportu - Sportovní reklama, typy a druhy (včetně reklamy mediální), nabídka reklamních služeb - Problematika reklamního partnerství, vztahy sponzor x sponzorovaný z nejrůznějších hledisek – od společenského po ekonomické

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 80% účasti na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku