115-3003/03 – Sportovní marketing (SPMKT)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Transformovat obecné základy marketingu na oblasti marketingu v TV a sportu 2.Seznámit studenty s nástroji marketingového mixu – aplikovat je na sportovní prostředí. 3.Definovat službu jako sportovní produkt. 4.Interpretovat možnosti získávání financí ve sportu. 5.Objasnit hlavní principy sportovní reklamy a sponzoringu ve sportu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je transformovat obecné základy marketingu na oblast sportu, věnovat se více marketingovým konceptům ve sportu (sponzoring ve sportu a sportovní reklama). Dále se zabývá předmět možnostmi získávání dodatečných finančních zdrojů, včetně výčtu některých možností podnikání ve sportu. Je provedena transformace jednotlivých nástrojů marketingového mixu (včetně marketingového mixu služeb) do sportovního prostředí. Důraz je kladen na hlavní problémy současného sportovního prostředí v ČR ve srovnání se státy EU.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3658-4. DURDOVÁ, Irena Profese sportovního manažera a její výkon v současné manažerské praxi. (Sports Manager Profession and Its Performance in Contemporary Management Practices) referát na vědecké konferenci, Karlova Universita Praha, FTVS, 19.-21.6.2013. DURDOVÁ,Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, leden 2012. ISBN 978-80-248-2529-8. NOVOTNÝ, Jiří et al. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-666-0. DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty marketingu ve sportu. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2176-4.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ,Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2439-0. KOCOUREK, Jan a Miroslav VOSYKA. Analýza financování sportu v České republice. [cit. 2011-07-07]. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/8168/ ČASLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 3.vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-152-9. KOTLER, Philip. Marketing Management. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1359-4. HOBZA,Václav a Jiří REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha-Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-04-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, referát na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Orientuje se v problematice současného sportovního marketingu, je si vědom sociálně-ekonomického významu sportu pro společnost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketing,sportovní marketing,vymezení pojmů. 2. Marketingový mix ve sportu 3. Sportovní produkt 4. Služba jako sportovní produkt,rozšířený mark.mix 5. Marketingové koncepty ve sportu 6. Faktory ovlivňující současný rozvoj sportu 7. Zdroje příjmů ve sportu 8. Získávání dodatečných finančních zdrojů 9. Sportovní podnik jako spolek a obchodní společnost,výdělečná činnost sportovních klubů 10.Reklama a sponzoring-obecná kritéria 11.Sponzoring ve sportu 12.Sportovní reklama 13.Moderní formy sportovní reklamy,mediální reklama 14.Problematika reklamního partnerství,vztahy sponzor x sponzorovaný

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 80% účasti na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku