115-3005/01 – Právo ve sportu (PvSP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit studenty s prameny práva a aplikovat je do sportovního prostředí 2. Zařadit a podrobit sportovní odvětví právnímu řádu EU. 3. Definovat národní a mezinárodní organizace v oblasti sportu. 4. Analyzovat sportovce v právním řádu ČR a právním systému EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámit studenty s obchodním právem a pracovním právem , s jejími specifiky v oblasti sportu a tělocvičné rekreace, s návrhem „Zákona o sportu“, s usnesením vlády ČR o sportu a tělocvičné rekreaci. Seznámit studenty s mezinárodními sportovními normami.

Povinná literatura:

NOVOTNÝ, Jiří et al. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,2011. ISBN 978-80-7357-666-0. HAMERNÍK, Pavel. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Auditorium, 2009. ISBN 978-80-903786-1-2. KOSÍK, Miloš a Miroslav PACUT. Smlouvy ve sportu. VŠB-TUO, 2009. ISBN 978-80-248-2004-0. Kolektiv autorů. Otázky sportovního práva. Praha: Ústav státu a práva; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-904024-1-6.

Doporučená literatura:

HAMERNÍK, Pavel. Vývoj regulace sportu v právu. ES, Právník, 2004. ISBN 978-80-903786. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 83/1990 o sdružování občanů

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Seminární práce, referát na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1.Úvod do problematiky, prameny práva ve sportu (obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o sdružování občanů, zákon o podpoře sportu), historie práva ve sportu, právo na sport. Zákony vzhledem ke sportovnímu prostředí. 2. Pracovněprávní vztahy ve sportu. Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr. Živnostenské oprávnění. 3. Sport a právo v EU 1, jednotný vnitřní trh EU a sport, případy pro volný pohyb osob z pohledu sportovců, smlouvy o přidružení a svoboda poskytovaných služeb. 4. Sport a právo EU 2. Příklady: Bosman, Warlave, Deliege, Kolpák, Simutenkov, Lehtonen a jiné. 5. Postavení sportovce v právním řádu ČR. Povinnosti sportovce, při zahájení sportovní činnosti (Živnostenský úřad, FÚ, OSSZ, pojišťovna). Sportovec, trenér, rozhodčí ve vztahu k živnosti. 6. Specifika sportovních klubů jako obchodních společností, založení sportovního klubu, spolky a neziskové organizace ve sportu. 7. Právní úprava darů, reklamy, sponzoringu, daňové aspekty při provozování sportovní činnosti. 8. Profesionální smlouvy ve sportu. Jiné smlouvy vyskytující se ve sportovním prostředí (obsah, forma, podstatné náležitosti). 9. Zastupování sportovce, sportovní manažer, sportovní agent. 10. Odpovědnost sportovců, trestněprávní odpovědnost ve sportu, občanskoprávní odpovědnost ve sportu, příklady z praxe. 11. Řešení sporů ve sportu, arbitrážní komise sportovních svazů, řešení sporů před obecnými soudy, mezinárodní sportovní arbitráž, druhy soudů. rozhodčích a delegátů. Zákon o daních z příjmu vztahující se na sportovní oblast. 12. Daňová problematika sportovců individuálních a kolektivních sportů, trenérů, rozhodčích a delegátů. Zákon o daních z příjmu, vztahující se na sportovní oblast. 13. Daňová problematika sportovních klubů. Obchodních společností (a.s., s.r.o.) a neziskových organizací. Granty a dotace ve sportu. Projekty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku