115-3006/01 – Statistické zpracování dat na PC (SZDPC)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit studenty se základními aspekty vědeckého výzkumu, s jeho některými metodami a technikami. 2. Využít teoretických znalostí k vlastnímu výzkumnému šetření. 3. Naučit studenty pracovat s daty , umět data sbírat, třídit, zpracovávat a vyhodnocovat za využití současné moderní výpočetní techniky .

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty vědeckého výzkumu, se sběrem dat a jejich zpracováním za použití moderní výpočetní techniky.

Povinná literatura:

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3006-6. Tvrdíková, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy – nástroje zvyšování kvality IS. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8.

Doporučená literatura:

Tvrdíková, Milena. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Grada Publishing, Praha, 2000.ISBN 80-7169-703-6. DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-691-4. GAJDA, Vojtěch. Příklady ze statistiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999,ISBN 80-7042-143-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, referát na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět statistické zpracování dat na PC vychází ze základního pojetí vědy a výzkumu, zabývá se strategií výzkumu, výzkumnými metodami a technikami s důrazem na nejužívanější z nich a zpracováním výsledků šetření, tj. přenos a interpretace dat pomocí výpočetní techniky. 1. Výzkum, pojetí vědy 2. Typy výzkumu, formulace problémů, cíle výzkumu 3. Strategie výzkumu, výzkumný projekt, předvýzkum 4. Metody a techniky výzkumu 5. Metoda pozorování, posuzovací škály, vyhodnocení 6. Práce s dokumenty, kvantitativní analýza vazba 7. Rozhovor, dotazník, pilotáž, pretest 8. Sběr dat, typy otázek a jejich zpracování, vyhodnocování 9. Zpracování dat, třídění, příprava pro vyhodnocování na PC 10.Program MYSTAT- statistické zpracování dat, grafické vyhodnocení 11.– 14. Vlastní dotazníkové šetření, zpracování dat pomocí MYSTATu, vyhodnocení výsledků šetření, písemné závěrečné shrnutí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku