115-3007/02 – Komunikační dovednosti manažera ve sportu (KDMS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit studenty se základními druhy mezilidské komunikace. 2. Specifikovat základní aspekty komunikace ve sportovním prostředí. 3. Objasnit problematiku komunikace uvnitř sportovního klubu a v oblasti PR. 4. Vyjasnit základní principy massmediální komunikace. 5. Analyzovat a interpretovat principy problémové komunikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače se základními druhy mezilidské komunikace včetně komunikace skupinové a masmediální komunikace se zaměřením na komunikační prostředí ve sportu.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB- TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2439-0. DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z mezilidské komunikace. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB- TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2164-1. MIKULAŠTÍK Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. DEVITO, John. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001.

Doporučená literatura:

BRADBURG, Alex. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Brno: Computer Press 2003. WHITMAN, John. Koučování. Praha: Management Press 1995. LEWIS, Daniel. Tajná řeč těla. Praha: Victoria, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, referát na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Je vybaven komunikačními dovednostmi včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět vychází ze základních aspektů psychologie a sociologie se zaměřením na verbální a nonverbální komunikaci, skupinovou komunikaci, komunikaci před publikem (prezentace), koučování v managementu, komunikaci s veřejností a masmediální komunikaci. Předmět se snaží transformovat danou problematiku do prostředí sportovních klubů a organizací, upozorňuje na chyby v komunikaci a vliv správné komunikace na řízení a vedení lidí. 1. Vymezení základních pojmů, druhy komunikace, osobnost člověka v komunikaci 2. Sociální vnímání, postoje, formální autorita, empatie, uznání, charizma manažera, poruchy v komunikaci 3. Verbální komunikace, styly 4. Nonverbální komunikace, formy 5. Komunikační prostředí ve sportu 6. Poslouchání a naslouchání, vyjednávání, přesvědčování ovlivňování, konflikty při komunikaci, komunikace ve sportu 7. Motivace a vedení lidí v praxi sportovního manažera, rozhovor, dialog, zpětná vazba 8. Prezentace a komunikování před publikem, organizace projevu ve sportovním prostředí 9. Koučování v managementu sportu, marketingová komunikace 10.Skupinová komunikace, druhy týmů a týmové role 11.Jednání sportovního manažera - přikazování, přesvědčování, kontrola, kritika, koordinování 12.Problémová komunikace-kritika, konflikty,diskriminace, rasismus atd. 13.Komunikace uvnitř sportovního klubu, s veřejností-sponzoři, fanoušci, diváci 14.Masmediální komunikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: 80% účasti na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku