115-3008/01 – Profesní etika a etika sportu (PEES)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Prohloubit znalosti studentů z manažerské etiky. 2. Seznámit studenty s Etickým kodexem sportu a Evropskou chartou sportu. 3. Analyzovat negativní faktory, jevy a problémy současného sportovního prostředí. 4. Kategorizovat etické chování sportovního manažera.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Profesní etika a etika sportu upozorňuje na základní etické principy a etické kodexy související s výkonem profese sportovního manažera. Předmět má prohloubit znalosti studentů z manažerské etiky, analyzovat negativní faktory, jevy současného sportovního prostředí. Předmět má vést studenty k diskusi na téma možnosti odstranění negativních jevů ze sportu, k vlastním úvahám vedoucím k uvědomění si nebezpečí dopingu, korupce, rasismu, komercionalizace a dalších jevů pro dnešní sport, nastínit koncepci, která by vedla k návratu základní myšlenky sportovního klání podle principů fair play.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 135 s. ISBN 978-80-248-3658-4. DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 132 s. ISBN 978-80-248-2439-0. DYTRT, Z. a kol. (2006). Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada Publishing.80-247-1589-9.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z mezilidské komunikace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. 100 s. ISBN 978-80-248-2164-1. Olympijská charta; Bílá kniha sportu; Evropská charta sportu (příručka EU); Kodex sportovní etiky (Rada Evropy). SEKOT, Aleš a Josef MICHÁLEK. Pohyb jako sociologický fenomén. Studia sportiva, 2014, č. 3, s. 15-46. ISSN 1802-7679.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět etika ve sportu upozorňuje na základní etické principy a etické kodexy související s vykonávání praxe sportovního manažera. Zabývá se etikou v oblasti sportu a upozorňuje na současné závažné problémy v této oblasti jakými jsou např. doping, korupce, negativní důsledky komerce a další. 1. Etika, etické kategorie a pojmy 2. Manažerská etika 3. Etika ve sportu 4. Negativní faktory a problémy současného sportovního prostředí 5. Manažerské etika, přístup k problematice, přehled nástrojů 6. Etický rozhodovací proces ve sportovním prostředí 7. Etické chování, etické kodexy a sport 8. Výchova k etickému jednání, etické jednání z pohledu sportovního manažera 9. Etické chování uvnitř sportovního klubu, organizace 10.Etické chování směrem k vnějšímu prostředí 11.Největší problémy sportovní etiky, etiketa 12.Etické přístupy vzhledem k handicapovaným sportovcům 13.Manažerská etika při řešení některých aktuálních problémů např. porušování zásad ve smyslu fair-play, rasismu, korupce a dalších negativních jevů ve sportu 14.Doping ve sportu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku