115-3009/01 – Ekonomika sportu (ES)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Novotný, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NO112 doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Možnosti financování v oblasti sportu. 2. Definovat smluvní vztahy u sportovců a jiných subjektů. 3. Poukázat na modely profesionálních sportovních klubů z hlediska managementu a financování. 4. Analyzovat daňové zatížení sportovců a sportovních klubů v součastných podmínkách. Daňové hledisko ve futuru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky je seznámení posluchačů s ekonomikou ve sportu a její možnou realizací do sportovního prostředí.

Povinná literatura:

ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-150-9. EGER, Ludvík. Marketing, management a financování malého a středně velkého klubu, Ústí nad Labem, UJEP, 2005. ISBN 80-7044-669-2. KOSÍK, Miloš a Miroslav PACUT. Smlouvy ve sportu, VŠB-TUO, 2009.ISBN 978-80-248-2004-0. KOSÍK, Miloš. Olympismus okem autora. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-7399-157-9. NOVOTNÝ, Jiří et al. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,2011. ISBN 978-80-7357-666-0. REKTRÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu, Praha, Ekopress, 2006.ISBN 80-86929-04-3. TOPINKA, Jiří. Účetnictví tělovýchovných jednot a sportovních klubů, 2007.ISBN 80-7033-233-9.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava 2002.ISBN 80-248-0130-2. DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty marketingu ve sportu. Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2176-4. KOSÍK, Miloš a Miroslav PACUT. Organizace sportu, VŠB-TUO, 2009. 978-80-248-2017-0. TOPINKA, Jiří. Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, Olympia, 2007.ISBN 80-7033-223-4. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět ekonomika sportu poskytuje základní teoretické a praktické informace ekonomiky sportu v dnešním tržním prostředí a poukazuje na sportovní kluby a organizace při možnostech jejich financování z prostředků státních, soukromých a mezinárodních. Předmět dále porovnává možnosti v ČR a zahraničí jednak z historického hlediska jakož i ze současnosti. Studie se také zaobírá právní, sociální a daňovou problematikou při ekonomických možnostech sportovních klubů. 1. Definice ekonomických pojmů ve sportu, oblasti ekonomické analýzy 2. Corporate governance profesionálních sportovních klubů 3. Sport jako veřejný statek. Poptávka, nabídka, preference, užitek ve sportu 4. Postavení sportu v EU 5. Struktura zdrojů sportovních klubů v ČR 6. Financování vrcholového sportu ve světě, sportovní akce, federace, vlastníci profesionálních týmů 7. Právní pohled na financování sportovních klubů a organizací 8. Makroekonomický model sportu 9. Mikroekonomický význam sportu 10.Specifika ekonomiky sportovního klubu 11.Dobrovolníci ve sportu 12.Daňové zákony a sportovní klub, dary a darování z hlediska daní 13.Smlouvy profesionální, neprofesionální a jejich náležitosti 14.Modelová situace financování sportovního klubu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku