115-4399/01 – Sportovní management a marketing (SMM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
KRA791 Ing. Jiřina Kračmarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Seznámit studenty s obecnými základy sportovního managementu a sportovního marketingu 2.Seznámit studenty s manažerskými funkcemi sportovního manažera 3.Definovat manažerské role, vrozené a získané vlastnosti sportovního manažera, jeho schopností 4.Objasnit hlavní zásady marketingového mixu ve sportu, marketingové komunikace a možnosti získávání dodatečných finančních zdrojů pro sportovní klub. 5.Vytýčit hlavní problémy současného sportu, sportovního managementu a marketingu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je transformovat obecné základy managementu a marketingu na oblast sportu, věnovat se více osobnosti sportovního manažera, požadavkům na výkon jeho profese ve specifickém sportovním prostředí. Předmět se zabývá metodami a technikami manažerské práce ve sportu, věnuje se současným marketingovým koncepcím ve sportu a výčtem možností získávání dodatečných finančních zdrojů, včetně výčtu některých možností podnikání. Důraz je kladen na zdravotní, výchovný, sociální a hlavně ekonomický význam sportu pro společnost. Předmět se zabývá hlavní problematikou současného sportovního prostředí v ČR a provádí srovnání se státy EU.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, I. Vybrané kapitoly z managementu a marketingu sportu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4165-6. DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 135 s. ISBN 978-80-248-3658-4. REKTOŘÍK, Jaroslav et al. Projektový management ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-7995-3.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 270 s. ISBN 978-80-248-2529-8. NOVÁ, Jana. Management ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 67 s. ISBN 978-80-210-7151-3 . NOVOTNÝ, Jiří et al. Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2017. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů, úvod do problematiky sportovního managementu a marketingu 2. Charakter manažerské práce, vrozené a získané vlastnosti sportovního manažera, manažerské funkce a role, základní koncepty manažerské práce v aplikaci na sportovní prostředí 3. Plánování v práci sportovního manažera, typy plánů a cílů, příklady plánování ve sportovních klubech 4. Organizování ve sportu, ziskové a neziskové organizace, typy sportovních organizací v ČR, sportovní klub jako spolek (zapsaný spolek), sportovní klub jako s.r.o. nebo a.s. 5. Vedení lidí, styly vedení, personalistika, motivace a komunikace v činnosti sportovního manažera, kontrolování jako jedna z funkcí sportovního manažera, typy kontrol, kontrolování plánů, kontrola lidského faktoru 6. Marketingový mix ve sportu, sportovní produkt, služba jako sportovní produkt, rozšířený marketingový mix 7. Jednotlivé nástroje marketingové komunikace ve sportovním prostředí 8. Marketingové koncepty ve sportu, sponzoring ve sportu, sportovní reklama 9. Problematika reklamního partnerství, vztahy sponzor x sponzorovaný, kooperace mezi sportovním klubem a ekonomickým subjektem 10. Faktory ovlivňující současný rozvoj sportu 11. Význam sportu pro národní hospodářství, současný ekonomický rozvoj sportu, vliv sportovního prostředí na HDP, na zaměstnanost apod. 12. Možnosti získávání finančních prostředků pro sportovní kluby, podnikatelská činnost ve sportu, výčet možností podnikání ve sportovních klubech 13. Význam osobnosti manažera při jednání se sponzory v nabídce reklamních služeb, při podávání žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, z prostředků z EU, při uvádění podnikatelských záměrů a jejich realizaci, projekty, granty 14. Největší problémy současného sportovního prostředí a sportovního managementu v ČR, uvedení možností jak jim předcházet a čelit

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: 80% účasti na cvičeních, prezentace

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku