115-4600/02 – Pokročilé řízení lidských zdrojů (PŘLZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat novou roli personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů. 2. Charakterizovat strategii a politiku ŘLZ, plánování lidských zdrojů. 3. Objasnit kompetence a kompetenční modely a jejich využití v ŘLZ. 4. Popsat jednotlivé personální činnosti. 5. Vysvětlit podstatu a jednotlivé procesy talent managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s problematikou řízení lidských zdrojů. V úvodu kursu jsou posluchači seznámeni s novou rolí personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů, s tvorbou strategie a politiky řízení lidských zdrojů. Následně jsou studentům podrobně objasňovány jednotlivé personální činnosti včetně rolí liniových vedoucích a specialistů na řízení lidských zdrojů. Značná pozornost je věnována problematice talent managementu, odměňování zaměstnanců a řízení lidského kapitálu.

Povinná literatura:

JENKINS-SCOTT, Jackie. 7 tajemství odpovědného vedení lidí. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-1711-6. MAYEROVÁ, Marie a RŮŽIČKA, Jiří. Moderní personální management. Praha: H+H, 2020. ISBN 978-80-86022-65-9. TORRINGTON, Derek; HALL, Laura; TAYLOR, Stephen a ATKINSON, Carol. Human resource management. 11th ed. Harlow: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-26164-5.

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi: získejte zásadní manažerské a řídicí dovednosti, které skutečně vedou k výsledkům. Brno: Lingea, 2020. ISBN 978-80-7508-621-1. MASLOW, Abraham H. Motivace a osobnost. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1728-2. MOON, Shawn D.; DAVIS, Todd; SIMPSON, Michael a MERRILL, Roger A. Rozvíjení talentu: zažehněte svůj neomezený potenciál. Praha: Dobrovský, 2019. ISBN 978-80-7390-838-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – prezentace projektů

E-learning

Studijní opory TpB https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87963

Další požadavky na studenta

Znalost managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nová role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů. 2. Strategie a politika ŘLZ, plánování lidských zdrojů. 3. Kompetence a kompetenční modely. 4. Získávání a výběr zaměstnanců. 5. Přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců. 6. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 7. Talent management. 8. Hodnocení zaměstnanců. 9. Odměňování zaměstnanců I. 10. Odměňování zaměstnanců II. 11. Řízení lidského kapitálu. 12. Zaměstnanecké vztahy I. 13. Zaměstnanecké vztahy II. 14. Propouštění zaměstnanců.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 60 2
        Prezentace projektu Projekt 85  60 2
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student musí splnit požadavky absolvování předmětu - zápočet.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.