115-4603/01 – Základy etiky (ZE)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.Garant verze předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, definice a koncepce vztahující se k oblasti etiky. 2. Charakterizovat historický vývoj etiky. 3. Popsat klasické i moderní směry etiky. 4. Objasnit podstatu etického myšlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Základy etiky uvádí studenty do studia etiky, coby jedné z disciplín filozofie. Stanoví zároveň předpoklad dalšího rozvíjení tohoto předmětu v jeho aplikovaných podobách, mezi jinými také pracovní etice. Úvodním tématem bude základní terminologie, epistemologická východiska a vymezení etiky jako svébytného oboru. Další témata provedou posluchače dějinami etiky od dob antické filozofie, přes středověk až po novověké etické koncepce. Důkladnější rozbory si zaslouží současná etická diskuse, která se zaobírá problematikou druhé světové války a holokaustu, globalizace světa a etických dilemat s tím souvisejících, jako například ekonomické dopady globalizovaného světa, migrace či ekologické problémy. Závěr bude patřit seznámení s aplikovanými etikami v praktických odvětvích lidské činnosti. Celý cyklus bude zaměřen nejen na klasické seznamování s etikou, ale bude v také cíleně směřovat k diskusím se studenty, čili k samostatnému kritickému myšlení absolventů tohoto předmětu, kteří se budou schopni odborně a kvalifikovaně vyjadřovat k problémům společnosti z pohledu etiky.

Povinná literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra; KLIMSZA, Lucjan a NIEROSTEK, Lech. Moderní leadership: trendy a úspěšná řešení. Praha: Leges, 2022. ISBN 978-80-7502-632-3. KANT, Immanuel; KUNEŠ, Jan a SOBOTKA, Milan (ed.). Kritika praktického rozumu. Praha: OIKOYMENH, 2022. ISBN 978-80-7298-549-4. WILLIAMS, Bernard. Morálka. Úvod do etiky. Praha: OIKOYMENH, 2021. ISBN 978-80-7298-569-2.

Doporučená literatura:

BÁRTA, Miroslav. Sedm zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Praha: Jota, 2021. ISBN 978-80-7565-640-7. KLIMSZA, Lucjan. Publikační etika a étos vědecké práce. In: ŠIROKÝ, Jan et al. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7. KOVÁŘOVÁ, Daniela. Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-218-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – písemné úkoly, seminární práce a její prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti etiky. Nastudovaná základní literatura.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní terminologie etiky. Problematika předporozumění a etika jako disciplína. 2. Spor kognitivistů s nonkognitivisty. Noetická východiska studia etiky: deskriptivismus, normativismus a metaetika. 3. Normativní soudy a jejich závaznost. Základní výroková logika a konstruování normativních soudů. 4. Historické koncepce antiky: eudaimonismus, hédonismus a stoická etika. 5. Historické koncepce středověku: etika sv. Aurelia Augustina a sv. Tomáše Akvinského. 6. Historické koncepce novověku: mezi empirismem a racionalismem (René Descartes, Baruch Spisnoza, John Locke, 3rd Earl of Shaftesbury). 7. Deontologická etika Immanuela Kanta. 8. Utilitaristická etická koncepce Jeremyho Benthama a Johna Stuarda Milla. 9. Etika ve stínu Auschwitz v díle Hanah Arendt a Joachima Jeremiase. 10. Postmoderní filozofie a soumrak etiky v díle Theodara Adorna a Jean-Fançoise Lyotarda. 11. Etika jako produkt v globalizovaném světě v sociologickém díle Zygmunta Baumana. 12. Aplikovaná etika a její význam v současné ekonomii. 13. Nástin pracovní etiky. 14. Opakování látky celého semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51 3
        Úkol Jiný typ úlohy 20  11
        Seminární práce Semestrální projekt 65  40
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet – písemné úkoly, seminární práce a její prezentace.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní