115-4700/01 – Základy managementu (ZM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu. 2. Charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti. 3. Vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování a kontrolu. 4. Popsat význam a obsah řízení lidských zdrojů. 5. Objasnit teorie a styly vedení lidí. 6. Charakterizovat jednotlivé činnosti v rámci zabezpečování lidských zdrojů. 7. Popsat cyklus vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a možnosti jejich odměňování. 8. Objasnit význam, funkci a postup hodnocení zaměstnanců. 9. Vysvětlit podstatu a způsoby motivace zaměstnanců. 10. Charakterizovat podstatu a proces komunikace. 11. Objasnit podstatu, význam a funkci strategického managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je identifikovat základní pojmy, názory, principy a koncepce vztahující se k oblasti managementu, charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti a vysvětlit všechny manažerské funkce – plánování, rozhodování, organizování, kontrolu a řízení a vedení lidí. Předmět se rovněž věnuje vybraným oblastem řízení lidských zdrojů – získávání, výběru, adaptaci, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, jejich hodnocení a odměňování. Záměrem předmětu je rovněž objasnit motivaci a komunikaci a vysvětlit podstatu, funkci a význam strategického managementu.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi. Praha: Lingea, 2020. ISBN 9788075086211. BENSON, Alan; HENRY, Brian a DAFT, Richard. Management. 2nd ed. London: Cengage Learning, 2020. ISBN 978-1-473-77079-9. ZLÁMAL, Jaroslav; BELLOVÁ, Jana a BAČÍK, Petr. Management. Základy managementu. Prostějov: Computer Media, 2020. ISBN 978-80-7402-173-2.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch. Vedení v krizi. Praha: Management Press, 2022. ISBN 978-80-7261-592-6. FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2020-8. MÜHLFEIT, Jan a PUMPRLA, Pavel. Budování úspěšných týmů. Praha: Management Press, 2022. ISBN 978-80-7261-597-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka, závěrečný písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Management. 2.Manažer. 3.Plánování. 4.Rozhodování. 5.Organizování. 6.Kontrola. 7.Řízení lidských zdrojů. 8.Vedení lidí. 9.Zabezpečování lidských zdrojů. 10.Vzdělávání, rozvoj a odměňování zaměstnanců. 11.Hodnocení zaměstnanců. 12.Pracovní motivace. 13.Komunikace. 14.Strategický management.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 11
                Zápočtová písemka Písemka 20  11 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 80  40 2
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student musí splnit požadavky absolvování předmětu - zápočet a zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní