115-5303/01 – Podnikatelská etika (PE)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.Garant verze předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To explain importance of Business ethics and Corporate social responsibility. 2. To explain main terminology of Ethics. 3. To explain history and development of Business Ethics. 4. To identify resources of ethical consideration. 5. To consider tools of business ethics and corporate social responsibility. 6. To argue knowledge in selected ethical subject and ethical problem decision.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do celkové problematiky etiky v její aplikované podobě. Provede studenty od teoretických východisek oboru etika, přes krátký nástin vývoje tohoto oboru k aplikované podobě etiky. Seznámí studenty se základními etickými kategoriemi. Stěžení úlohou předmětu je ukázání na praktické využití etiky v ekonomické praxi a možné důsledky etického, respektive neetického jednání v organizaci. Záměrem předmětu je tedy rozvoj etického myšlení a chápání etických problémů a jejich vzájemných souvislostí v rámci etiky, zvláště pak etiky podnikání. Etiku podnikání rozumíme nejen na individuální a místní úrovní, nýbrž také na úrovní globální se všemi důsledky, které se k tomu váží. Celkový význam předmětu je v propojení teorie s praktickým využitím získaných znalostí v ekonomické praxi organizací.

Povinná literatura:

GARVEY, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018. 273 s. ISBN 978-80-7007-554-8. SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2017. 400 s. ISBN 978-80-8750-694-3. WILLIAMS, Bernard. Morálka. Úvod do etiky. Praha: OIKOYMENH, 2021, 85 s. ISBN 978-80-7298-569-2.

Doporučená literatura:

BÁRTA, Miroslav. Sedm zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Praha: Jota, 2021. 311 s. ISBN 978-80-7565-640-7. BLÁHA, Jiří a Martin, ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. SOET, vol. 20. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 211 s. ISBN 978-80-248-3828-1. ZEMČÍK, Tomáš, Jaromír FEBER, Olga GUBOVÁ, et al. Etika a současnost: nové výzvy ve společenských vědách. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4195-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

klasifikovaný zápočet – písemné úkoly, zápočtový písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Fundamental knowledge of management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Subject Ethics and Epistemological Foundations. 2. Fundamental Category of Ethics and the Other Source of Ethical Thoughts (Culture, Religion, Philosophy and Law). 3. The Fundamental Ethical School - Eudemonism, Hedonism, Christian Ethics, Deontology, Utilitarianism. 4. The Factors which Affected Ethical Decisions and Behaviour. 5. Axiology. Values of the Organization and Managers. The Ethical Models for Decision-making. 6. The Basic Instruments for Implementation of Ethics. Code of Ethics, Ethical Leadership, Ethical Training, Ethical Education, Ethical Ombudsman. 7. Ethical and Social Audit. 8. Corporate Social Responsibility, Concept and Development, The Stakeholders Theory. 9. The Real Possibilities for Implication CSR in the Area of Economy, in the Social Area and Environment. 10. Ethical Activities of Global Companies. The Caux Round Table, Global Compact, OECD a Sullivan's Principles. 11. Ethical Aspect of the Relationships in Work. Discriminations, Sexual Abutments, Bossing, Mobbing. 12. Corruption. Characteristic, Forms and Impacts on the Society. 13. The Concept of Ethical Managing of the Corporation. Corporate Governance, EFQM and Integrated manager's Systems. 14. Examples from the Real Economy. Work-Life-Balance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemný test Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku