115-95953/01 – Prevence a řízení krizí v podniku (PCMO)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat signály blížící se krize. 2. Analyzovat krizové ohrožení podniku. 3. Navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku. 4. Zjistit klíčové body strategie pro obnovu podniku. 5. Kategorizovat typy krize, klasifikovat příčiny, průběh a důsledky krize. 6. Aplikovat zásady krizové komunikace. 7. Odhadnout potenciální vývoj krize v podniku. 8. Vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku, vytvořit krizový scénář. 9. Sestavit jednoduchý krizový plán podniku, vytvořit systém včasného varování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Po absolvování předmětu student získá představu o tom, co jsou to krize podniku a jejich řízení a co vyžaduje jejich zvládnutí. Předmět se zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, zásad řízení, postupu revitalizace, zásad prevence. Student bude umět vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku, vytvořit systém včasného varování, vytvořit jednoduchý krizový plán, navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku, uplatnit klíčové body strategie pro obnovu podniku.

Povinná literatura:

KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi. Krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada. 2017. 192 s. ISBN 978-80-271-0681-3. KLEIN, Štěpán. Firma v krizi. Praha: Effento, 2020. 311 s. ISBN 978-80-270-7778-6. SCHÖNFELD, Jaroslav. Transformace a restrukturalizace podniku. Praha: C. H. Beck, 2018. 422 s. ISBN 978-80-7400-690-6.

Doporučená literatura:

PAČAIOVÁ, Hana, Štefan, MARKULIK a Anna NAGYOVÁ. Význam rizika v manažerských systémech. Košice: TU Košice, 2017. 280 s. ISBN 978-80-5532-618-4. ŠENOVSKÝ, Pavel, Michail ŠENOVSKÝ a Milan ORAVEC. Teorie krizového managementu. 2. rozš. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. 138 s. ISBN 978-80-7385-231-3. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace. Brno: Muni Press, 2020. 220 s. ISBN 978-80-210-9636—3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

projekt, zkouška kombinovaná

E-learning

podle aktuální situace

Další požadavky na studenta

Pokročilé znalosti z oblastí managementu a ekonomiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Typologie krizí, algoritmus vývoje a řešení krizové situace v podniku. 2. Příprava na krizi – podmínky, přístupy. 3. Zjištění zranitelnosti (ohrožení) podniku. 4. Subprocesy krizového managementu (prevence, realizace, aktivita po krizi). 5. Strategie zvládání krize. Strategie revitalizace a její prvky. 6. Prvky: systém včasného varování, krizový plán. 7. Příprava krizového manažera. 8. Krizový management (nástroje, nápravná opatření, zdroje). 9. Krizová komunikace. 10.Vytvoření systému krizového managementu v podniku (postup, zásady) 11.Rizikový management. 12.Bezpečnostní management. 13.Strategie revitalizace a její prvky. 14.Vývoj krize v podniku, zásahy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.