115-95954/02 – Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 26+0
kombinovaná Zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vyhodnotit přehled vývojových etap personálního managementu a ŘLZ. 2. Facilitovat porozumění souvislostem mezi strategií organizace a ŘLZ. 3. Objasnit základní témata LZ v kontextu personálních činností. 4. Upozornit na současná témata, např. kvalitu pracovního života, mezigenerační a interkulturní problematiku. 5. Objasnit význam ŘLZ pro konkurenceschopnost organizací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v současném organizačním a socioekonomickém kontextu. V předmětu jsou zahrnuta stěžejní témata ŘLZ týkající se hlavních personálních činností související se strategií organizace a ŘLZ. Kromě nich nedílnou součást předmětu představují i témata reflektující současnou problematiku ŘLZ, např. kvalitu pracovního života (rovnováhu mezi prací a osobním životem, pracovní design, autonomii v práci), současné přístupy k motivaci nebo mezigenerační a interkulturní problematiku. Jednotlivá témata jsou reflektována v teoretických koncepcích, případových studiích a ve výsledcích empirických výzkumů z různých druhů organizací působících v různých státech světa, kterými je potvrzován jejich význam v praxi. S jednotlivými tématy také souvisí metodologické aspekty i otázky konkurenceschopnosti.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael a TAYLOR, Stephen. Armstrong's handbook of human resource management practice. 15th ed. London: Kogan Page, 2020. ISBN 978-1-78966-103-3. GILBERT, Jaquina. Human Resource Management Essentials You Always Wanted To Know. USA: Vibrant Publishers, 2020. ISBN 978-1-949395-83-9. TORRINGTON, Derek; HALL, Laura; TAYLOR, Stephen a ATKINSON, Carol. Human resource management. 11th ed. Harlow: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-26164-5.

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, Michael a TAYLOR, Stephen. Armstrong's handbook of human resource management practice. 15th ed. London: Kogan Page, 2020. ISBN 978-1-78966-103-3. GILBERT, Jaquina. Human Resource Management Essentials You Always Wanted To Know. USA: Vibrant Publishers, 2020. ISBN 978-1-949395-83-9. TAYLOR, Stephen. Resourcing and talent management. 7th ed. London: Kogan Page, 2019. ISBN 978-0-7494-8385-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost managementu a organizačního chování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení lidských zdrojů. 2. Strategie ŘLZ a výkonnost, funkce ŘLZ. 3. Nábor a výběr. 4. Adaptace a socializace. 5. Systémy odměňování. 6. Řízení výkonnosti. 7. Vzdělávání a rozvoj. 8. Rozvoj kariéry. 9. Organizační kultura. 10. Zaměstnanecké vztahy. 11. Talent management. 12. Současná témata a výzvy ŘLZ. 13. Globální a mezinárodní kontext. 14. ŘLZ a konkurenceschopnost.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.