115-95955/01 – Analýza efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu (AEEŘPPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 90+0
kombinovaná Zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To teach students to understand the core of system approach to analysis of economic and managing processes of business subject. 2. To meet students with applicable procedures and methods for analysis of economical effects and managing processes of business subject. 3. To teach students to synthetically process effects analysis results over the economical and management processes of business subject. 4. To teach students to produce system structures of practically realizable solutions of analytically solved unwelcome performance departures of projected end effects in the sphere of economical and management processes. 5. To lead students to run application of creative team approach of management in systematic, analytic and synthetic understanding of the course.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Clarification of the basis of the business subject economic system and its management from the viewpoint of: defining this system through relations of the status and utilisation of basic potentials of the business activity. Next, the characteristics of the economic input and output of the business subject is presented, their quantification and assessment of the effectiveness of how the business process is realized within the subject and its management. In case of analyses, it concerns analyses of the input potentials for the business subject, in terms of tangible as well as intangible assets and a part of circulatory assets and employees. In addition to this, it concerns the analysis of the economically qualified input and output of the business result achieved by this business subject. Final analysis is then the analysis of the effectiveness of the business activity and financial status of the business subject. The analysis of input potentials is focused on achieving the state of optimal level (of fixture), and then the optimum of their consumption, reproduction and utilisation. All information obtained analytically is utilised, for the management system, such as to analyse pathways to achieving the desired effectiveness of the business process.

Povinná literatura:

BAYE, Michael. Managerial Economics and Business Strategy. 7.th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2010. ISBN 00-712-6744-1. DAVIES, Howard a LAM Pun-Lee. Managerial Economics: An Analysis of Business Isuess. 3.vyd. Financial Times/Prentice Hall, 2001. ISBN 0273646281 LUKE M. FROEB, Luke M.Brian T. Managerial economics: a problem solving approach. 2nd ed. South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-143-9077-986. SAMUELSON, William F. a MARKS Stephen G. Managerial Economics. 6.th ed. Wiley, 2008. ISBN 04-702-8242-8 TRUETT, Lila J a Dale B TRUETT. Managerial economics: analysis, problems, cases. 8th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2004, McGraw-Hill series in economics. ISBN 04-714-5223-8.

Doporučená literatura:

PNG, Iran. Managerial Economics. 2. vyd. Wiley-Blackwell, 2001. ISBN 06-312-2516. THOMAS, Christopher a MAURICE, Charles. Managerial Economics. 8. vyd. McGraw-Hill/Irwin, 2004. ISBN 00-728-7174-1. WILKINSON, Nick. Managerial Economics. Cambridge University Press, 2005. ISBN 05-215-2625-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Knowledge from of all completed courses.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1st The nature and relevance of the analysis of the business entity: - Characteristics of economic analysis, - Characteristics of the analysis of management processes based on feedback information processes. 2nd Basic methods of analysis: - Content analysis methods and their comparison, - Quantify the relationship between synthetic and analytic indicators - The procedure for application of analytical techniques in concrete terms. 3rd Analysis of management of tangible and intangible assets of the business entity: - Status and structure of tangible and intangible assets and their analysis, - Analysis of use of tangible assets, measures to increase utilization of fixed assets in the business entity. 4th Analýza reproduction of fixed assets: - Analysis of indicators of return of investment funds - Analysis of reproductive parameters and conditions, optimizing the life of tangible assets and their reproductive cycles. 5th Analysis of management of the circulating assets of the business entity: - Status and structure of liquid assets and its analysis, - Analysis of the use of current assets, design and implementation of measures to a greater use of current assets in the business entity. 6th Analýza supply process in a company: - Analysis of the state the nature, structure, use and reproduction supplies, - Application of methods and analysis models. 7th Analysis of management with employees of the business entity: - Analysis of the structure and staff - Determination of employee needs in relation to the desired level of labor productivity, - Analysis of staffing in the business process. 8th Analysis of productivity of work in a company: - Analysis of labor productivity and factors that affect it, - Assessment of different pay systems in terms of their impact on productivity, - Design and implementation of measures to ensure the required level of labor productivity. 9th Cost analysis of the business entity: - Analysis of costs related to production, the implemented processes and time - Specific measures for the optimality of the economic cost of a business entity. 10th Revenues can be analyzed business entity: - Benefit analysis of the structure of production, demand and price development over time and factors that affect it, - Measures to increase the level of earnings of the business entity. 11th Analysis of the economic outcome of the business entity: - Information Security analýzy / loss results, the interrelations of indicators comprising the Profit undertaking analysis of the factors that influence the level - Measures to ensure the optimal level of profit / loss in specific conditions. 12th Effectiveness analysis of business performance and business entity: - Effectiveness analysis methods for characterization and performance of a body structure and binding of factors affecting effectiveness and efficiency, Du Pontův pyramidal decomposition, the analysis of EVA and other indicators of effectiveness and efficiency of the business entity, - Developing measures to ensure optimum levels of efficiency and performance. 13th Financial analysis of business entity: - The nature and content of financial analysis techniques, static and dynamic analysis procedures to test the financial condition of the business entity, - Measures to ensure the financial stability of the enterprise. 14th Analýza organization and management of the business entity: - Organizational and management structure of the business entity (management and business system management subsystem) - Analysis of different types of organizational structures, business entity, - Analysis of the level of activity management in managing the business entity and its impact on the performance of that entity, - The nature and possibilities of application of problem analysis and decision analysis in decision-making in enterprises, - Analysis of decision-making levels. 15th Risk analysis of a business entity: - Identify the risk, the risk structure of the business entity and factor analysis, decision making under risk and uncertainty, - Quantitative risk analysis of impacts on the economic effects of the business entity.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.