115-95958/01 – Strategický management (STRMG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 90+0
kombinovaná Zkouška 98+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy oblasti strategického řízení. 2. Přijmout a používat principy strategického myšlení. 3. Stanovit poslání organizace, formulovat poselství, vize, cíle a filozofii organizace. 4. Aplikovat metody strategické analýzy a používat je k identifikaci a hodnocení vnějšího a vnitřního prostředí organizace. 5. Identifikovat konkurenční výhodu organizace. 6. Předvídat budoucí vývoj podnikatelského prostředí. 7. Formulovat paralelní strategické alternativy. 8. Zhodnotit navržené strategie a vybrat optimální. 9. Navrhnout a zpracovat plán implementace zvolené strategie. 10. Posoudit rizika a dopady realizace strategie a hodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky strategického řízení a tvorbu strategických přístupů. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, jsou aplikovány metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Pozornost je věnována problematice implementace strategie s jejími dopady na podnikovou strukturu a kulturu, současným manažerským trendům, protikrizovým opatřením a metodám rozložení rizik. Tyto poznatky představují základ pro pochopení obsahu různých typologií strategií a principů strategického rozhodování. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

GRANT, Robert M. Contemporary strategy analysis: text and cases. 9th ed. Chichester: Wiley, 2016. 776 s. ISBN 978-1119120841. JOHNSON, Gerry, Richard WHITTINGTON a Kevan SCHOLES. Exploring strategy. 11th ed. New York: Pearson, 2017. 828 s. ISBN 978-1292145129. MINTZBERG, Henry. The strategy process: concepts, contexts, cases. 5th. New York: Pearson Education, 2013. 489 s. ISBN 978-027-3716-280.

Doporučená literatura:

BRAGG, Steven M. Financial analysis: a business decision guide. 3rd ed. Colorado: Accounting Tools, 2017. 332 s. ISBN 978-1-938910-96-8. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15th ed. Boston: Pearson, 2016. 832 s. ISBN 978-0133856460. THOMPSON, John, Jonathan M. SCOTT a Frank MARTIN. Strategic management: awareness and change. 7th ed. London: Cengage Learning, 2014. 648 s. ISBN 978-1-4080-6402-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Basic knowledge of management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní tendence současného vývoje společnosti a principy strategického myšlení, prvky strategického záměru, typologie strategií. 2. Metody interní a externí strategické analýzy, smíšené metody a jejich aplikace na případových studiích. 3. Riziko ve strategickém managementu, implementace strategie. 4. Vybrané metody (Balanced Scorecard, tableau de bord, Performance Prism, Navigator) 5. Propojení strategického a krizového managementu. 6. Specifické formy strategické spolupráce v globálním prostředí. 7. Současné trendy ve strategickém managementu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku