116-0012/01 – Marketing služeb (MarSlu)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Jana Ostrožná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Ostrožná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout poznatky z oblasti marketingu ve specifických podmínkách organizací služeb. Po absolvování předmětu student bude schopen: Charakterizovat trh služeb, jeho specifika. Uvést rozdíly mezi prodejem hmotného zboží a službami. Sestavit komplexní nabídku služeb organizace včetně balíčků služeb. Rozhodnout o využití nástrojů rozšířeného marketingového mixu v organizaci služeb. Modifikovat proces marektingového řízení pro organizace služeb.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika trhu služeb, proces marketingového řízení a využití marketingových nástrojů v organizacích služeb. Předmět vychází ze srovnání využití nástrojů, metod a postupů v marketingu služeb a marketingu spotřebního zboží. Důraz je kladen na vysvětlení rozšířeného marketingového mixu a jeho využití v organizacích služeb v teoretické i praktické rovině.

Povinná literatura:

Janečková, L. a Vaštíková, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing , 2001. 157 s. ISBN 80-7169-996-0. Kotler, Ph.: Marketing Management. Přel. Dolandský, V. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2 Payne, A. Marketing služeb. Přel. Dobešová, V., 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-276-X

Doporučená literatura:

Hannagan, T.J. Marketing pro neziskový sektor. Přel. Novotná, J. 1. vydání. Praha: Management Press, 1996. 205 s. ISBN 80-85943-07-7 Heskett, J.L., Sasser, W.E., Hart,Jr. Ch.W.L. Služby - cesta k úspěchu. Přel. Lukačovičová, I. Praha: Victoria Publishing, 1994. 273 s. ISBN 80-85605-36-8 Janečková L. a Vaštíková, M. Marketing měst a obcí. Praha: Grada Publishing, 1999. 178 s. ISBN 80-7169-750-8. Meffert, H. Marketing – Management. Praha: Grada Publishing, 1996. 551 s. ISBN 80-7169-329-4 Morrison, A.M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Přel. Slámová, D., 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1995. 523 s. ISBN 80- 85605-90-2 Světlík, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
116-0030 . Marketing Doporučená
116-0300 MG Marketing Doporučená
116-0400 MG Marketing Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika trhu služeb - povaha služeb, jejich vymezení - klasifikace služeb - vlastnosti služeb - vnímání služeb spotřebitelem - vývoj a význam služeb 2. Podstata marketingu služeb a jeho specifika - marketingový přístup ke službám - nedostatky v uplatňování marketingového myšlení - etapy hledání vlastního marketingu 3. Proces marketingového řízení ve službách - prvky marketingové koncepce ve službách - interní, externí a interaktivní marketing 4. Marketingový mix ve službách - charakteristika marketingového mixu, jeho specifika - charakteristika jednotlivých nástrojů a jejich vzájemného působení 5. Produkt - služba - pojetí produktu z hlediska čtyř úrovní - package ve službách - životní cyklus služeb - sortiment organizace služeb 6. Cenová tvorba v sektoru služeb Vliv charakteristiky služeb na tvorbu cen. Faktory ovlivňující ceny ve službách. Cenové strategie, metody tvorby cen. Taktika tvorby cen. 7. Distribuce služeb Formy prodeje služeb. Faktory ovlivňující distribuční strategii ve službách. Umístění služeb. 8. Marketingová komunikace ve službách Rozdíly v marketingové komunikaci na trhu služeb. Cíle marketingové komunikace ve službách. Jednotlivé nástroje marketingové komunikace z hlediska využití ve službách. 9. Lidský faktor ve službách Klasifikace zaměstnanců ve službách. Zvyšování kvality zaměstnanců. Systémy kontroly práce firmy. Vztah k zákazníkům. 10. Materiální prostředí Periferní a základní prostředí. Překonání aspektu nehmotnosti služby. Řízení prostředí. Vytváření vhodné atmosféry služeb. 11. Procesy ve službách - provozní management, charakteristika jeho funkce, obtíže provozního managementu - klasifikace systému služeb z hlediska procesu poskytované služby - aladění nabídky a poptávky po službách 12. Kvalita ve službách, produktivita služeb, předpoklady dalšího rozvoje služeb - vztah kvality a kvantity služeb - kritéria hodnocení kvality - ISO normy - předpoklady růstu produktivity služeb - priority marketingu služeb 13. Marketing cestovního ruchu - specifika cestovního ruchu - klasifikace cestovního ruchu - možnosti využití marketingu v cestovním ruchu 14. Marketing neziskových organizací - charakteristika neziskových organizací - využití marketingu v neziskovém sektoru, jeho specifika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.