116-0020/01 – Mezinárodní marketing (MezMar)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je postihnout specifika mezinárodního prostředí tak, aby bylo možné definovat mezinárodní strategii a taktiku firmy. Zaměřuje se dále na metody výběru a segmentace zahraničního trhu, výzkumné aktivity v zahraničí a v souladu s tím pak umožňuje rozhodování o formě vstupu na zahraniční trh a zejména o přizpůsobení marketingového mixu.

Vyučovací metody

Anotace

Na základě znalostí obecných principů marketingu postihnout specifika mezinárodního marketingového prostředí tak, aby bylo mož-né definovat mezinárodní marketingové cíle a taktiku firmy. V souladu s tím rozhodnout o formě vstupu na zahraniční trh a o přizpůsobení marketingového mixu cílovému trhu.

Povinná literatura:

Cateora, P.: International Marketing. IRWIN, Illinois 1987, ISBN 0-256-03640-3, 879 stran Ďaďo, J.: Mezinárodní marketing. ESOX Banská Bystrica 1997, ISBN 80-967599-0-6, 189 stran Foret, M. :Evropské marketingové prostředí. Computer Press Praha 1999, ISBN 80-7226-203-3, 99 stran Ghertman, M. : Nadnárodní společnosti. Editio Q Praha 1996, ISBN 80-86009-06-8, 117 stran Kassay, Š. :Marketingová strategie korporace. Strateg Bratislava 2000, ISBN 80-9679-7-4, 168 stran Kauerová, L., Vilamová, Š. : Mezinárodní marketing. VŠB-TU Ostrava 2000, ISBN 80-7078-818-6,79 stran Kotrbová, H. :Mezinárodní marketing, VŠE Praha, 1995, 133 stran Kulhavý, E. : Mezinárodní marketing. Babtex Praha 1992, ISBN 80-90144-0-3, 225 stran Kulhavý, E. : Skici k marketingu. Victoria Publishing Praha 1994, ISBN Machková, H. : Mezinárodní marketing. VŠE Praha 1998, 192 stran Ollivier, A. : Mezinárodní marketing. Editio Q Praha 1996, ISBN 80-86009-09-2,118 stran Urban, E. : Mezinárodní marketing. Alfa Bratislava1992, ISBN 80- 05-01078-8, 145 stran

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata mezinárodního marketingu a jeho specifika - definice mezinárodního marketingu, exportní marketing, odlišnosti tuzemského a mezinárodního marketingu, základní rozhodnutí, motivy internacionalizace, schéma mezinárodního rozvoje podniku. 2. Proces výběru zahraničního trhu - analytická úroveň rozhodování, hodnocení tržních příležitosti,screening proces, podmínky trhu a jejich hodnocení, konkurenceschopnost, záměry podniku, analýza nákupního chování, identifikace podobnosti a rozdílů. 3. Mezinárodní marketingové prostředí - souhrnná charakteristika mezinárodního prostředí, společný trh Evropské unie, hlavní subjekty mezinárodních vztahů, typy a příklady integračních seskupení, nadnárodní podniky, jejich management, pozitivní a negativní působení v mez.prostředí. 4. Ekonomické prostředí a jeho hlavní aspekty - podstata ekonomického prostředí, ekonomický systém, ekon. Struktura, kritéria pro analýzu ekon. prostředí, proměnné ovlivňující ekonomické prostředí. 5. Právní a politické prostředí - právní aspekty vstupu, právní systém, příklady předpisů a zákonů, cíle zákonodárství, politické riziko, politická suverenita, politický systém, stabilita vlády, protipodnikatelské akce, domestikace, expropriace, analýzy politického rizika a předvídání politického vývoje. 6. Mezinárodní kulturní prostředí - kulturní elementy z hlediska marketingu, příklady vlivu kultury na spotřební preference, náboženství, jazyk, symboly, měření kultury, příklady kulturních zvyklostí jednotlivých zemí, sociální skupiny, sociální třídy, životní styl, Warnerova stratifikace. 7. Strategie vstupu na mezinárodní trh - strategická úroveň rozhodování, druhy mezinárodních strategií, příklady z praxe, formy vstupu na mezinárodní trhy, klasifikace těchto forem, míra rizika, příklady z praxe. 8. Výzkum trhu v mezinárodním marketingu - význam výzkumu, hodnotící studie, porovnávací studie, metodika výzkumu, nositelé výzkumu, informační základna, interní a externí zdroje, etika marketingového výzkumu, oblasti využití výsledků výzkumu, specifika a problémy při realizaci výzkumu. 9. Mezinárodní výrobková strategie - analytická dimenze rozhodování, strategie nových výrobků, volba strategie, životní cyklus výrobků a příklady z praxe, zdroje inovací, uvádění nového výrobku na mez. trh. 10. Cena v mezinárodním marketingu - indikátory cenového vývoje, vnitřní prostředí podniku, faktory citlivosti vůči cenám, charakteristiky trhu, řídící dimenze, cíle cenové politiky, určení poptávky, rozhodovací dimenze a volba cenové strategie, manažerská hlediska stanovení ceny. 11. Mezinárodní distribuční kanály - struktura mezinárodního distribučního kanálu, faktory výběru, typy účastníků, strategie distribuce, trendy rozvoje a příklady z praxe, logistické rozhodování a jeho obsah. 12. Mezinárodní komunikační proces - omezení v mezinárodním prostředí, bariéry, mezinárodní komunikační mix a jeho prvky, reklama, sponzorství, veletrhy a výstavy, osobní prodej, tvorba strategie komunikační, zabezpečení reklamy v mezinárodním prostředí. 13. Mezinárodní marketing ve službách - mezinárodní obchod, oblasti služeb, globální média, oblast dopravy, ubytovací a profesní služby, problém customizace a globalizace ve službách. 14. Řídící úroveň rozhodování v mezinárodním marketingu - formování organizační struktury, externí a interní faktory, styl řízení, typy mezinárodní podnikové organizace, marketingového plán a kontrola.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.