116-0020/02 – Mezinárodní marketing (MezMar)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je postihnout specifika mezinárodního prostředí tak, aby bylo možné definovat mezinárodní strategii a taktiku firmy. Zaměřuje se dále na metody výběru a segmentace zahraničního trhu, výzkumné aktivity v zahraničí a v souladu s tím pak umožňuje rozhodování o formě vstupu na zahraniční trh a zejména o přizpůsobení marketingového mixu.

Vyučovací metody

Anotace

Na základě znalostí obecných principů marketingu postihnout specifika mezinárodního marketingového prostředí tak, aby bylo mož-né definovat mezinárodní marketingové cíle a taktiku firmy. V souladu s tím rozhodnout o formě vstupu na zahraniční trh a o přizpůsobení marketingového mixu cílovému trhu.

Povinná literatura:

Cateora, P.: International Marketing. IRWIN, Illinois 1987, ISBN 0-256-03640-3, 879 stran Ďaďo, J.: Mezinárodní marketing. ESOX Banská Bystrica 1997, ISBN 80-967599-0-6, 189 stran Foret, M. :Evropské marketingové prostředí. Computer Press Praha 1999, ISBN 80-7226-203-3, 99 stran Ghertman, M. : Nadnárodní společnosti. Editio Q Praha 1996, ISBN 80-86009-06-8, 117 stran Kassay, Š. :Marketingová strategie korporace. Strateg Bratislava 2000, ISBN 80-9679-7-4, 168 stran Kauerová, L., Vilamová, Š. : Mezinárodní marketing. VŠB-TU Ostrava 2000, ISBN 80-7078-818-6,79 stran Kotrbová, H. :Mezinárodní marketing, VŠE Praha, 1995, 133 stran Kulhavý, E. : Mezinárodní marketing. Babtex Praha 1992, ISBN 80-90144-0-3, 225 stran Kulhavý, E. : Skici k marketingu. Victoria Publishing Praha 1994, ISBN Machková, H. : Mezinárodní marketing. VŠE Praha 1998, 192 stran Ollivier, A. : Mezinárodní marketing. Editio Q Praha 1996, ISBN 80-86009-09-2,118 stran Urban, E. : Mezinárodní marketing. Alfa Bratislava1992, ISBN 80- 05-01078-8, 145 stran

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku