116-0020/02 – International Marketing (MezMar)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je postihnout specifika mezinárodního prostředí tak, aby bylo možné definovat mezinárodní strategii a taktiku firmy. Zaměřuje se dále na metody výběru a segmentace zahraničního trhu, výzkumné aktivity v zahraničí a v souladu s tím pak umožňuje rozhodování o formě vstupu na zahraniční trh a zejména o přizpůsobení marketingového mixu.

Teaching methods

Summary

Substance of international marketing and its specification. Ways of entering foreign markets. International marketing environment. Economic environment and its main aspects. Legal and political environment. International cultural environment. Financial environment in the international marketing. Market research in the international marketing. International product strategy. Strategy of export prices. International distribution channels. International communication process.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner