116-0024/01 – Marketingový mix ()

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na problematiku významu marketingového mixu v marketingovém řízení firmy, historii a teoretické modely marketingového mixu na spotřebních i institucionálních trzích. Stěžejní část obsahu je věnována problematice výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, přičemž se zde respektují její klasické i progresivní prvky. Předmět marketingový mix přímo obsahově navazuje na předmět Základy marketingu a podává hodnotné informační východisko pro marketingové předměty, které se zabývají uplatněním marketingového mixu na specifických trzích (Marketing služeb, Business marketing, Mezinárodní marketing). Pro absolvováni tohoto předmětu je nezbytná také znalost mikroekonomie, základů managementu a problematiky nákladů, kalkulací a cen.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do marketingového mixu. * Historie marketingového mixu, definice, modely marketingového mixu, zásady tvorby marketingového mixu pro marketéra. 2. Marketingové pojetí výrobku. * Výrobkové koncepce, výrobkové analýzy, výrobkový mix, výrobkové strategie. 3. Komplexní přístup k vývoji nových výrobků. * Typy a kategorie nových výrobků, faktory neúspěchu vývoje nových výrobků, příčiny ztrátovosti, organizace vývoje nových výrobků. 4. Proces vývoje nových výrobků. * Vyhledávání nápadů, třídění nápadů, vývoj a testování koncepce, vývoj marketingové strategie, obchodní analýzy, vývoj výrobku a testování výrobku, testování trhu, komercionalizace. 5. Cyklus tržní životnosti výrobku. * Modely cyklu tržní životnosti, fáze cyklu tržní životnosti, proces adaptace spotřebitele, životní cyklus poptávky, poptávky technologie, výrobkových forem a značky. 6. Marketingové strategie v jednotlivých fázích cyklu tržní životnosti. * Marketingové strategie v etapě zavádění, v etapě růstu, zralosti a poklesu, kritika teorie cyklu tržní životnosti, trendy v životních cyklech výrobků. 7. Cena a cenová politika. * Definice, legislativa, specifika ceny v marketingovém mixu, cenový mix, vztah ceny a typu tržní struktury, vymezení cenové politiky firmy. 8. Proces stanovení ceny v marketingově řízené firmě. * Fáze procesu stanovení ceny, cíle cenové politiky firmy, strategie cenové politiky firmy, analýza nákladů, nabídky a poptávky, stanovení prvotní výše ceny. 9. Nákladové metody tvorby cen. * Přístup náklady plus, kalkulace úplných nákladů, metody úplných kalkulací, metody neúplných kalkulací. 10. Tržní metody tvorby cen. * Přehled a rozdělení metod, vztah cenového výzkumu a tržních metod tvorby cen, metody orientované na konkurenci, metody orientované na zákazníka. 11. Přizpůsobení ceny podmínkám trhu. * Operativní tvorba cen, řešení dopravného v ceně, cenové slevy a srážky, propagační a diskriminační tvorba cen, oceňování výrobkového mixu. 12. Marketingová komunikace. * Pojetí marketingové komunikace, marketingový komunikační mix, problematika marketingové komunikace na českém trhu, modely marketingové komunikace. 13. Strategie marketingové komunikace. * Druhy a proces tvorby komunikační strategie, situační analýza, cíle marketingové komunikace, rozpočet, komunikační mix a jeho koordinace s jinými nástroji marketingu. 14. Reklama. * Funkce, vlastnosti, druhy, reklamní plánování, orgány pro reklamu, etické kodexy, reklamní praxe. 15. Podpora prodeje, Public Relations. * Definice a zaměření podpory prodeje, cílové skupiny, základní nástroje podpory prodeje, plánování podpory prodeje, funkce a cíle Public Relations. 16. Přímý marketing, osobní prodej. * Podstata a nástroje přímého marketingu, informační databáze pro přímý marketing, pozice osobního prodeje v komunikačním mixu, principy osobního prodeje, vytváření prodejních týmů. 17. Distribuce jako místní faktor marketingu. * Proces distribuce, teorie distribučních kanálů, role prostředníků a zprostředkovatelů, typy distribuční struktury. 18. Rozhodování o distribuci. * Oblasti strategického rozhodování o distribuci, cíle distribuce, distribuční strategie, postup projektování struktury distribučního kanálu. 19. Fyzická distribuce. * Fyzická distribuce a distribuční logistika, cíle, činnosti a náklady fyzické distribuce, parametry logistických distribučních služeb. 20. Distribuční systémy. * Definice a podstata, přehled, vertikální distribuční systémy, horizontální distribuční systémy, lokalizace nákupních center. 21. Distribuční analýza. * Numerická distribuce, indikátor velikosti, vážená distribuce, podíl na prodeji, podíl na tržbách, tržní podíl.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku