116-0030/01 – Marketing (.)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuDr.Ing. Hana SvobodováGarant verze předmětuDr.Ing. Hana Svobodová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

..

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmy marketingu. Podstata a historický vývoj marketingu. Teritoriální zvláštnosti marketingu, prostředí a marketingový informační systém. Výzkum v marketingu, segmentace a nástroje marketingu, tzv. marketingový mix – produkt, cena, místo, marketingová komunikace. Marketingové analýzy, strategie a taktika. Organizace marketingu ve firmě.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Trh jako východisko marketingu. Definice, historie a vývojové etapy trhu. Trh jako psychologický prostor. Tržní cyklus a jeho součásti. Typy poptávky. Význam a typy potřeb. Maslowova hierarchie potřeb. 2. Podnikatelské filozofie a jejich význam. Vznik a vývoj podnikatelských filozofií. Výrobní, výrobková, prodejní a marketingová podnikatelská filozofie, jejich podstata, charakteristické rysy a význam. 3. Podstata, vývoj a cíle marketingu. Definice a vymezení úlohy marketingu. Vznik marketingu jako podnikové funkce. Vývoj cílů marketingu v podniku a ve společnosti. Vazba marketingu a strategického řízení. Marketing jako celospolečenské koncepce. Vliv specifických podmínek vývoje trhu na uplatnění marketingu. 4. Makroprostředí. Význam makroprostředí v rámci podnikatelského prostředí, jeho vlivy na ostatní prvky prostředí. Demografické a sociálně kulturní prostředí. Přírodní prostředí a technologické vlivy. Ekonomika a politicko- právní vlivy. Globální prostředí. 5. Trh jako vymezený podnikatelský prostor. Typ, velikost, struktura, úroveň penetrace trhu. Vymezení relevantních trhů. Dodavatelé a zákazníci, jejich definice, postavení, význam, typy a sledované charakteristiky. Typ a rozsah konkurence, tržní pozice a vyjednávací síla. Distributoři, kritéria jejich volby. Typy veřejnosti. 6. Specifika jednotlivých trhů a jejich segmentace. Specifika spotřebních trhů, chování zákazníků na spotřebních trzích. Specifika trhů organizací (průmyslových trhů), chování zákazníků na průmyslových trzích. Segmentace trhu, cílení a tvorba tržní pozice. Typy segmentace a možná kritéria a kroky segmentace. 7. Informační zabezpečení marketingu. Význam informací a práce s informacemi v rámci marketingové systému podniku. Informační toky v podniku. Marketingový informační systém, jeho struktura a součásti, vnitřní systém informací a zpravodajství. Marketingový výzkum jako zdroj informací. Metodika výzkumu. 8. Marketingový mix. Struktura a význam marketingového mixu. McCarthyho 4prvkový model (produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace) a pravidla práce s nimi. Víceprvkové modely. Definování strategie jednotlivých prvků.Vazba strategie marketingového mixu na taktická opatření. 9. Řízení produktu. Produkt, jeho instrumentální a expresivní funkce, klasifikace produktu. Koncepce totálního výrobku a jeho atributy (kvalita, design, značka, obal, styl, služby, image). Cyklus tržní životnosti a jeho fáze. Výrobkové strategie a opatření výrobkové politiky. Výrobkové analýzy. Výzkum a vývoj nového produktu. 10. Cena v marketingu. Specifické vlastnosti ceny. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Metody stanovení cen. Cenové strategie. Cenová politika a její nástroje. Tvorba cen jednoho výrobku. Oceňování výrobkového mixu. Kondiční politika. Politika obchodních podmínek 11. Distribuce. Distribuce v marketingu. Akviziční a fyzická část distribuce. Funkce distribučních článků. Distribuční cesty. Distribuční strategie. Distribuční politika, merchandising, logistika. Faktory ovlivňující výběr a tvorbu prodejní cesty. Organizace distribuce. Vertikální a horizontální distribuční systémy. 12. Marketingová komunikace. Marketingová komunikace v rámci podnikové komunikace a v marketingovém mixu. Reklama, podpora prodeje, publicita a osobní prodej. Komunikační strategie. Politika marketingové komunikace. Komunikační sdělení, styl, rozhodnutí o médiích, načasování akce, intenzita nasazení, rozpočet. 13. Marketingové řízení. Proces řízení marketingu. Informace, analýzy, prognózování, plánování strategické a taktické, organizování, realizace, kontrola. Marketingový plán (koncepce), význam, struktura. Problematika segmentace, výběru cílových trhů a vytváření pozice na trhu. Situační analýza a vnitřní analýza, její struktura a význam. SWOT analýza. Problematika stanovení cílů a volba strategie. Opatření v rámci marketingového mixu. 14. Aktuální problémy marketingu. Problémy marketingu 90. let ve světě. Kritika marketingu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.