116-0031/01 – Business Marketing (BusMar)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvíjet znalosti studentů získané v již studovaných marketingových předmětech srovnáním zvláštností spotřebitelských trhů a business trhů (trhů dalšího použití). Zvýšit pochopení zákonitostí business marketingu a zdokonalit dovednosti ve výběru vhodných marketingových nástrojů pro tento trh.

Vyučovací metody

Anotace

V rámci předmětu je specifikována business poptávka a business nabídka a jsou vymezeny rozdíly mezi spotřebním a business trhem. Obsah předmětu se rovněž zaměřuje na klasifikaci zákazníků a jejich segmentaci. Nákup na business trzích je nazírán z pohledu uplatnění relačního marketingu s využitím měření spokojenosti zákazníků. Významná část předmětu je věnována rovněž aplikaci marketingového mixu na business trzích.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do business marketingu - Význam business trhu. Definice business výrobku. Klasifikace business činností. Business zákazníci. Charakter business trhu. Definice business poptávky. Přímá a odvozená poptávka. Business nabídka. Obchodní praktiky na business trzích. Rozdíly mezi spotřebním trhem a business trhem. 2. Charakteristika prostředí na business trhu - Makroprostředí na business trhu. Mezoprostředí na business trhu. Porterova teorie konkurenčních sil. 3. Marketingové informační systémy na business trzích - Obsah marketingových informačních systémů. Typy informací. Původ informací. Kritéria kladená na informační produkty. Vztah marketingu a informace. Internet - marketingová aplikace. 4. Výzkum na business trzích - Témata výzkumu. Typy primárního výzkumu. Techniky primárního výzkumu. Metody šetření. Druhy otázek. Obsah dotazování. Koncept výzkumu. Rozdíly mezi výzkumem na spotřebních a business trzích. 5. Nákup na business trzích - Směnný proces. Nákupní matice. Determinanty ovlivňující nákupní chování. Motivy nákupu. Hodnocení dodavatelů. 6. Relační marketing - Význam relačního marketingu. Definice relačního marketingu. Užitné hodnoty relačního marketingu. Specifikace zákazníků vhodných pro RM. Fáze relační strategie. 7. Měření spokojenosti zákazníků - Definice problému měření. Cíle měření. Metodika měření spokojenosti zákazníků. Výpočet spokojenosti. 8. Výběr cílových trhů - Segmentace. Cílový marketing. Tvorba pozice (positioning). 9. Business výrobky - Klasifikace business výrobků. Výrobkové cíle a programy. Vývoj nových výrobků. Fáze životního cyklu.Dynamické konkurenční strategie a křivka životnosti. 10. Business služby - Primární business služby. Doplňkové business služby. Charakteristika služeb. Problémy ovlivňující vývoj nových služeb. Měření kvalitativní úrovně služeb. Komunikace služeb. Křížový prodej. Křížový marketing. 11. Cenové programy na business trzích - Vnímání ceny zákazníkem. Druhy cen na business trzích. Leasing na business trzích. 12. Distribuce na business trzích - Definice distribučního kanálu. Typy distribučních kanálů. Faktory ovlivňující použití distributorů. Výhody použití distributorů. Funkce distributorů. Distribuční praktiky. Logistika na business trzích. 13. Prodej na business trzích - Prodejní fáze. Prodejní cíle. 14. Komunikace na business trzích - Obsah komunikace. Rysy business komunikace. Business reklama. Podpora prodeje. Public relations.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku