116-0034/01 – Řízení maloobchodu (.)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Milada Marhounová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Milada Marhounová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky jsou orientovány na aplikaci obecných principů řízení do specifické oblasti řízení maloobchodu. Důraz je kladen zejména na marketingové pojetí řízení, na analýzy maloobchodního prostředí včetně právních a etických souvislostí, na vymezení obsahu maloobchodního marketingového mixu a na rozhodování o něm. Značný prostor je věnován maloobchodní prodejně a jejímu umístění, a dále personálu maloobchodní organizace. Cvičení mají interaktivní charakter a soustřeďují se na aplikační postupy a na řešení praktických problémů maloobchodu.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Maloobchod - pojem a souvislosti - postavení a funkce maloobchodu, marketingové pojetí maloobchodu, - teoretická východiska maloobchodu, - zvláštní rysy maloobchodu, 2. Strategické plánování maloobchodu - strategické trendy, - proces tvorby strategických plánů - operační a administrační řízení maloobchodu 3. Prostředí maloobchodu - model prostředí maloobchodu - socioekonomické vlivy, chování spotřebitelů - kupní proces, model spotřebitelského chování 4. Konkurence v maloobchodě - místo konkurence, konkurenční aktivita a nástroje v maloobchodě - druhy konkurence podle typu maloobchodníků a podle cíle 5. Maloobchod a jeho dodavatelé - funkce v distribučním kanále, účastníci distribuce, - distribuční cesty, struktura distribučních kanálů, rozhodování o distribuci 6. Právní vlivy v maloobchodním podnikání - oblasti legislativní regulace v maloobchodě, regulace u zboží, regulace při tvorbě cen, regulace v distribuci, regulace v propagaci - zákony v maloobchodním podnikání - ztráty a krádeže v maloobchodě 7. Etické vlivy v maloobchodním podnikání 8. Rozhodování o místě (1) - priority maloobchodního rozhodování - rozhodovací kroky - identifikace oblastí pro umístění maloobchodu, charakteristiky obchodních území, velikost a tvar, metody pro volbu území, typy umístění 9. Rozhodování o místě (2) - analýza místa, využití grafické metody - postup při volbě optimálního umístění maloobchodu, rozhodovací metody 10. Řízení finanční oblasti maloobchodního podnikání - obsah finančního řízení - rozpočet pro zboží, hlavní oblasti rozhodování, pravidla tvorby plánu, položky - účetní výkazy, oceňování zásob, účetní systémy pro zásoby 11. Tvorba cen v maloobchodě - model interakce cenových rozhodnutí - cíle cenové tvorby maloobchodníka - cenové strategie - rozhodování o cenových přirážkách a srážkách 12. Propagace v maloobchodě - propagační mix pro maloobchod, obsah a aplikace jeho prvků, vztah s marketingovou komunikací - cíle propagační strategie maloobchodníka 13. Služby pro zákazníky - podstata služeb v maloobchodě, přístupy k jejich realizaci - druhy služeb nabízených maloobchodem - mix služeb pro zákazníky - faktory ovlivňující služby v maloobchodě 14. Maloobchodní prodejna - principy rozhodování o maloobchodní prodejně - typy uspořádání prodejny, výhody a nevýhody, použití - efektivnost řešení prodejny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Písemka Písemka 5  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku