116-0037/01 – Spotřebitelské chování (SCH)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Martina Steinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Steinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v oblasti spotřebitelského chování. Poznání externích a interních vlivů působíchích na černou skříňku zákazníka na spotřebním trhu.

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na charakteristiku zákazníka, identifikaci kulturních, sociálních a psychologických faktorů působících na rozhodovací proces spotřebitele, vymezeny jsou jednotlivé typy kupních rozhodovacích procesů. V rámci předmětu je rovněž pozornost věnována základní segmentaci spotřebitelů na českém trhu, ve vztahu na jejich kupní zvyklosti.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika zákazníka a jeho chování - Charakteristiky zákaznických trhů. Definice chování zákazníků. Model černé skřínky, vliv exogenních proměnných a podnětů na rozhodování zákazníka. Přístupy ke spotřebnímu chování: psychologické, sociologické, ekonomické. Schéma spotřebního chování - spotřební predispozice, kupní rozhodovací proces, podněty, reakce, důsledky reakce. 2. Kulturní rámec spotřebního chování - Vliv kultury na spotřební chování. Rysy kultury a marketing. Kulturní prvky a jejich vliv a význam na chování spotřebitelů. Jazyk - proměny jazyka uvnitř kultury, slogany a každodenní řeč, přeložitelnost. Neverbální komunikace. Subkultura jako tržní segment. 3. Sociální okolí - Definování pojmů - sociální skupina, sociální kategorie, sociální agregát, náhodný agregát, sociální třída. Hlavní druhy sociálních skupin. Nejbližší okolí - rodina jako zdroj spotřebního chování. Vliv ostatních skupin na spotřební chování. Sociální stratifikace - užší a širší pojetí (dle Kotlera). Rysy sociální třídy. 4. Sociální okolí - 2. část - Referenční skupiny, které ovlivňují spotřebitelovo rozhodování. Mediální působení referenčních skupin. 5. Psychika a spotřební chování - Vnímání spotřebitele. Učení spotřebitele. Postoje spotřebitele. 6. Psychika - 2. část - Motivace spotřebitele. Osobnost spotřebitele. 7. Rozhodovací proces zákazníka - Kdy kupní rozhodování začíná. Spotřebitel se informuje. Hodnocení alternativ. Spotřebitel nakupuje. 8. Rozhodovací proces zákazníka - 2. část -.Ponákupní chování. Odkládání výrobku. Situační vlivy. 9. Rozhodovací proces na průmyslových trzích - Rozhodovací procesy. Rozhodovací jednotka. Veřejná soutěž. 10. Spotřebitel nakupuje nový výrobek - Adopční proces. Šíření inovací. Faktory působící na difúzi a adopci. Možnosti marketingové orientace při šíření novinek. 11. Spotřebitelská segmentace - Základ spotřebitelské segmentace. Segmentační proměnné. Metody segmentace. 12. Spotřebitelský výzkum - Metody spotřebitelského výzkumu. 13. Charakteristika českého spotřebitele - Výsledky výzkumu životního stylu v České republice - zpracovaného agenturou Leo Burnett a jejich důsledky pro marketingové plánování. 14. Případová studie - analýza exogenních proměnných a podnětů, popis fází kupního procesu u vybraných komodit spotřebního zboží.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 65  0
        Zápočet Zápočet 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku