116-0043/01 – Obchodní podnikání (ObchPo)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je poznat současné podmínky obchodního podnikání a aplikovat studiem získané znalosti na oblast ekonomiky a marketingového řízení obchodní firmy.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je vyučován formou cvičení. Zaměření cvičení je ovlivněno skutečností, že obchod představuje specifický soubor činností, jejichž zvláštnostem je třeba přizpůsobit věcný a procesní obsah provozu obchodní firmy, vč. jejího ekonomického řízení. Předmět se soustřeďuje na rozšíření poznatků využitelných pro praxi managementu s důrazem na aplikaci vybraných marketingových postupů nezbytných pro manažerská rozhodování různého typu a dále pak na ekonomické řízení firmy malé a střední velikosti. Při výuce předmětu formou cvičení koncipovaných jako relativně samostatné celky budou využity propočty a případové studie z praxe obchodních firem.

Povinná literatura:

Pražská, L., Jindra, J. Obchodní podnikání. Retail management. 2. Přepracované vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7 Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. 1.vyd. Praha: EKOPRESS, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. Zadražilová, D., Khelerová, V. Mangement obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 1994. 296 s. ISBN 80-85623-72-2. Mařík, M. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Dotisk k 1. vyd. Praha: VŠE, 1995. 165 s. ISBN 80-7079-209-4. Vysušil, J. Optimální cena - odraz správné kalkulace. Dotisk přeprac. vyd. Praha: PROFESS. 104 s. ISBN 80-85235-17-X. Cooper, J., Lane, P. Marketingové plánování. Praktická příručka manažera. Překl. V. Dolanský, 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 1999. 232 s. ISBN 80-7169-641-2. Horáková, H., Kubát, J. Řízení zásob. 3. vyd. Praha: Profess Consulting. 236 s. ISBN 80-85235-55-2. Babgs, D.H., ml. Průvodce podnikatelským plánováním. Překl. H. Toušková. 1. vyd. Praha: PRAGMA, 1996. 116 s. Vydrová, J., Urbánek, J., Vysekalová, J. Příklady z marketingu a jejich řešení. Praha : Fortuna, 1998.88 s. ISBN 80-7168-560-7. Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 456 s. ISBN: 80-7169-211-5. Kotler, P. Marketing management. 10. Rozšířené vydání. Překl. V.Dolanský, S. Jurnečka. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6. Wupperfeld, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start.1.vyd. Překl.J.Pondělíček. Praha: Mangement Press, 2003. 159 s. ISBN 80-7261-075-9. Hisrich, R.D., Peters, M.P. Založení a řízení nového podniku. Překl.S.Spanilý. Praha: Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005.304 s. ISBN 80-247-1069-2. Bureš, I. Jak úspěšně řídit prodejní tým. 3. rozšíř.vyd. Praha: Management Press, 2004. 144 s.ISBN 80-7261-109-7. Hammond, R. Chytře vedená prodejna. Jak mít více zákazníků a větší tržby. Překl. Rezek, J. Praha: Grada Publishing, 2005. 144 s. ISBN 80-247-1066-8. Němec, V. Ekonomika výrobních živností a malých podniků. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 139 s. ISBN 80-85865-57-2.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vychází ze skutečnosti, že současný obchod jako předmět činnosti nabývá nebývalého významu a zároveň představuje jistým způsobem specifický soubor činností, jejichž zvláštnostem je třeba přizpůsobit věcný a procesní obsah fungování obchodní firmy, vč. jejího řízení a managerského rozhodování. Je zaměřen na rozšíření poznatků využitelných pro praxi obchodního managementu s důrazem na ekonomické výsledky řízení firmy malé a střední velikosti. Při výuce budou využity propočty a případové studie z praxe obchodních firem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.