116-0043/01 – Business Venture (ObchPo)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits2
Subject guarantorIng. Miluše Hluchníková, CSc.Subject version guarantorIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je poznat současné podmínky obchodního podnikání a aplikovat studiem získané znalosti na oblast ekonomiky a marketingového řízení obchodní firmy.

Teaching methods

Summary

The subject is taught by practice. The polarization of this practice is influenced by reality that commerce represent specific groups of activities whose specific features we must adapt as pragmatic as procedural content of operations business firm, inclusive of its economical operating.

Compulsory literature:

Pražská, L., Jindra, J. Obchodní podnikání. Retail management. 2. Přepracované vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7 Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. 1.vyd. Praha: EKOPRESS, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. Zadražilová, D., Khelerová, V. Mangement obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 1994. 296 s. ISBN 80-85623-72-2. Mařík, M. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Dotisk k 1. vyd. Praha: VŠE, 1995. 165 s. ISBN 80-7079-209-4. Vysušil, J. Optimální cena - odraz správné kalkulace. Dotisk přeprac. vyd. Praha: PROFESS. 104 s. ISBN 80-85235-17-X. Cooper, J., Lane, P. Marketingové plánování. Praktická příručka manažera. Překl. V. Dolanský, 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 1999. 232 s. ISBN 80-7169-641-2. Horáková, H., Kubát, J. Řízení zásob. 3. vyd. Praha: Profess Consulting. 236 s. ISBN 80-85235-55-2. Babgs, D.H., ml. Průvodce podnikatelským plánováním. Překl. H. Toušková. 1. vyd. Praha: PRAGMA, 1996. 116 s. Vydrová, J., Urbánek, J., Vysekalová, J. Příklady z marketingu a jejich řešení. Praha : Fortuna, 1998.88 s. ISBN 80-7168-560-7. Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 456 s. ISBN: 80-7169-211-5. Kotler, P. Marketing management. 10. Rozšířené vydání. Překl. V.Dolanský, S. Jurnečka. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6. Wupperfeld, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start.1.vyd. Překl.J.Pondělíček. Praha: Mangement Press, 2003. 159 s. ISBN 80-7261-075-9. Hisrich, R.D., Peters, M.P. Založení a řízení nového podniku. Překl.S.Spanilý. Praha: Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005.304 s. ISBN 80-247-1069-2. Bureš, I. Jak úspěšně řídit prodejní tým. 3. rozšíř.vyd. Praha: Management Press, 2004. 144 s.ISBN 80-7261-109-7. Hammond, R. Chytře vedená prodejna. Jak mít více zákazníků a větší tržby. Překl. Rezek, J. Praha: Grada Publishing, 2005. 144 s. ISBN 80-247-1066-8. Němec, V. Ekonomika výrobních živností a malých podniků. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 139 s. ISBN 80-85865-57-2.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vychází ze skutečnosti, že současný obchod jako předmět činnosti nabývá nebývalého významu a zároveň představuje jistým způsobem specifický soubor činností, jejichž zvláštnostem je třeba přizpůsobit věcný a procesní obsah fungování obchodní firmy, vč. jejího řízení a managerského rozhodování. Je zaměřen na rozšíření poznatků využitelných pro praxi obchodního managementu s důrazem na ekonomické výsledky řízení firmy malé a střední velikosti. Při výuce budou využity propočty a případové studie z praxe obchodních firem.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner