116-0044/01 – Marketingové pojetí výrobku (.)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět svým pojetím spadá do oblasti produkt managementu, jeho náplň je zaměřena zejména na atributy výrobku a jejich testování. Je akcentován marketingový pohled na výrobek. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s problematikou kvality výrobku, jeho obalu, značky, designu a image, rovněž získají přehled o metodách a technikách výrobkového testu a jejich vhodnosti pro optimalizaci výrobku a jeho atributů z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována také legislativní úpravě dané problematiky. Cvičení tématicky navazují na přednášky. Jednotlivé oblasti jsou formou interaktivní výuky procvičovány na konkrétních problémových situacích, důraz je kladen na týmovou práci a kreativitu studentů.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí výrobku v marketingu. - Přístupy k výrobku v marketingu. - Funkce, vlastnosti a atributy výrobku. - Atributy výrobku a jejich klasifikace. 2. Kvalita výrobku. - Definování pojmů kvalita a jakost. - Kvalita z pohledu spotřebitele. - Faktory ovlivňující vnímání kvality výrobku. - Monitorování spokojenosti a loajality zákazníků. - Marketingové testování kvalitativních charakteristik výrobku. - Význam testování výrobků. - Proces testování výrobků. - Klasifikace výrobkových testů a jejich charakteristika. 3. Obal výrobku. - Typologie obalů z pohledu marketingu. - Funkce, vlastnosti a atributy obalu. - Tvorba obalu. - Testování obalu. 4. Značka. - Definice značky, atributy značky, hranice mezi značkou a názvem výrobku. - Funkce značky. - Druhy značek. - Tvorba a testování značky. - Strategické řízení značky. 5. Design výrobku. - Definování pojmu, význam designu, současné tendence designu. - Charakteristické rysy dobrého designu. - Tvorba designu. - Design a marketing. - Design a výrobkové strategie. - Přínosy dobrého designu. 6. Image. - Definování pojmu. - Základní druhy image a vazby mezi nimi. - Tvorba image výrobku. - Analýza image. 7. Analýza atributů výrobku. - Typologie atributů dle Crawforda. - Analýza atributů - význam. - Metody a techniky analýzy atributů. 8. Legislativní úprava problematiky. - Vymezení právních předpisů souvisejících s problematikou výrobku a jeho atributů. - Požadavky na jakost výrobků. Certifikace a schvalování výrobků. - Povinnosti související s balením a značením výrobků. - Ochranné známky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2000/2001 letní semestr, platnost do: 2003/2004 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku