116-0045/02 – Obchodní činnosti (OC)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity6
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup 2.Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu 3.Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti 4.Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí 5.Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky 6.Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení 7.Diskutovat parametry prostředí obchodu pro zajištění jeho žádoucího (očekávaného) rozvoje

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je formou přednášek vymezit význam, úlohu a funkce obchodu v ekonomice společnosti. Provést genezi jeho vývoje až po současnost. Vymezit jeho různá pojetí a hlediska členění. Dále pak přiblížit jeho dvě nedílné součásti - nákup a prodej - a popsat jejich úlohu a funkce v řízení. Jednotlivých firem. Úkolem je také poukázat na nové směry rozvoje obchodu v nadcházejícím procesu globalizace ekonomiky. Podstatou předmětu je charakteristika základních pojmů, vztahů, účastníků a současně také podmínek ovlivňujících provádění obchodních transakcí tak, aby mohly navázat specializační předměty v dalších semestrech studia.

Povinná literatura:

1.Pražská, L., Jindra, J. Obchodní podnikání. Retail management. 2. Přepracované vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. 2.CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. Praha: Management press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. 3.Lyková, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing, 2002, dotisk 2003. 199 s. ISBN 80-247-0205-3.

Doporučená literatura:

4.KOTLER,P., Moderní marketing. 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu. 2.Podstata a kořeny vzniku obchodu, vývojové etapy ve světě a na našem území. 3.Základní vymezení obchodu a jeho charakteristika. 4.Nákup jako podniková funkce a jeho zajištění. 5.Prodej jako podniková funkce a jeho zajištění. 6.Lidský faktor v procesu obchodování. 7.Velkoobchod a jeho úloha v procesu distribuce. 8.Maloobchod a jeho úloha v procesu distribuce 9.Zásady utváření maloobchodní sítě. Územní analýzy, stanovení kupního potenciálu. 10.Obchodní provoz a jeho zajištění. 11.Maloobchodní technologie 12.Současnost a vývojové trendy obchodu. 13.Franchising jako úspěšná forma kooperace v obchodě. 14.Prostředí obchodu, legislativa, instituce a organizace působící v obchodě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku