116-0045/02 – Business Activities (OC)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits6
Subject guarantorIng. Miluše Hluchníková, CSc.Subject version guarantorIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.Dramatise importance and role of business activity as a human activity and as an economic sector; apply marketing approach. 2.Outline two business spheres – purchase and sale as a specific business activity; dramatize human element for its effectiveness. 3.Classify and relate wholesale and retail firms. 4.Employ methods and procedures of spatial analysis to localize business units and optimize retail networks. 5.Explain present business trends; outline its symptoms and effects. 6.Classify business operation and its units; demonstrate its relations and connections. 7.Discuss business environment parameters to ensure expected progress.

Teaching methods

Summary

During the lectures of the subject Business Activities the meaning, role and the function of business in an economy society must be explained; also its new directions of business development in coming economy globalization process. The way of realization of this business process (its two indivisible parts – purchase and sale) must be explained.Characterization of fundamental concepts, relations, participants and factors influencing business transactions are the main importance of the subject Business Activities.

Compulsory literature:

1.Pražská, L., Jindra, J. Obchodní podnikání. Retail management. 2. Přepracované vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. 2.CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. Praha: Management press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. 3.Lyková, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing, 2002, dotisk 2003. 199 s. ISBN 80-247-0205-3.

Recommended literature:

4.KOTLER,P., Moderní marketing. 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu. 2.Podstata a kořeny vzniku obchodu, vývojové etapy ve světě a na našem území. 3.Základní vymezení obchodu a jeho charakteristika. 4.Nákup jako podniková funkce a jeho zajištění. 5.Prodej jako podniková funkce a jeho zajištění. 6.Lidský faktor v procesu obchodování. 7.Velkoobchod a jeho úloha v procesu distribuce. 8.Maloobchod a jeho úloha v procesu distribuce 9.Zásady utváření maloobchodní sítě. Územní analýzy, stanovení kupního potenciálu. 10.Obchodní provoz a jeho zajištění. 11.Maloobchodní technologie 12.Současnost a vývojové trendy obchodu. 13.Franchising jako úspěšná forma kooperace v obchodě. 14.Prostředí obchodu, legislativa, instituce a organizace působící v obchodě.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.