116-0046/02 – Marketingový výzkum ()

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Význam informací v marketingu. Základní pojmy a typy výzkumu. Výzkum trhu a segmentace. Metodika marketingového výzkumu, fáze výzkumu a plán výzkumu. Sekundární a primární výzkum. Metody shromažďování informací. Taktika výzkumu a jeho nástroje (dotazníky, scénáře). Technika výběru vzorku. Organizace výzkumu ve firmě. Kvalitativní výzkum. Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu. Výzkum trhu v odlišných podmínkách.

Povinná literatura:

1. Bártová H., Bárta V.: Marketingový výzkum trhu. 1. vydání, Praha, ECONOMIA, 1991, 107 s., ISBN 80-85378-09-4 2. Bártová H., Bárta V., Koudelka, J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1. vydání, Praha, VŠE, 2002, 209 s., ISBN 80-245-0410-3 3. Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. 2. vydání, Praha, Professional Publishing, 2002, 415 s., ISBN 80-86419-30-4 4. Kotler, P.: Marketing, management, 10. rozšířené vydání. 1. vydání, Praha, Grada, 2001, 719 s., ISBN 80-247-0016-6 5. Kozel, R. a kol.: Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, 2006, 277 s., ISBN 80-247-0966-X 6. Přibová, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání, Praha, Grada, 1996, 248 s., ISBN 80-7169-299-9 7. Řehák, J., Bártová, I. Statistika pro výzkum trhu a marketing. Praha, Centrum výuky SC&C, 1997, 93 s. 8. Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. 1. vydání, Praha, Victoria Publishing, 1995, 440 s., ISBN 80-7187-058-7 9. Tvrdík, J.: Základy statistické analýzy dat. 1. vydání, Ostrava, PřF OU, 1998, 125 s., ISBN 80-7042-770-1 10. Zbořil, K.: Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání, Praha, VŠE, 1998, 171 s., ISBN 80-7079-394-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku