116-0050/01 – Marketingové pojetí výrobku a komunikace (MPVK)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR35 Ing. Milada Marhounová, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na předměty Marketing a Marketingový výzkum. Jeho cílem je rozvinout a prohloubit znalosti studentů týkající se problematiky výrobku a marketingové komunikace na spotřebním trhu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své znalosti v praktických podmínkách při rozhodování o konkrétním výrobku a jeho atributech a o reálných problémech marketingové komunikace v souvislosti s daným výrobkem.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku výrobku a marketingové komunikace na spotřebním trhu. Obsahová náplň předmětu reflektuje současnou situaci na daném trhu, která vede k nutnosti uplatňovat nové strategie jak v oblasti řízení výrobku, tak pokud jde o řízení marketingové komunikace. Do výuky jsou implementovány aktuální poznatky a trendy týkající se konkrétních atributů výrobku (kvality, obalu, značky, designu) i prvků marketingového komunikačního mixu (reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje, přímého marketingu).

Povinná literatura:

1. Crawford, C. M. - Di Benedetto, C. A. New Product Management. Mc Graw-Hill Higher Education, 2002. 588 p. ISBN 0-07-247163-8. 2. De Pelsmacker, P. a Van Den Bergh, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 616 s. ISBN 80-247-0254-1. 3. Kotler, Ph. Marketing Management. Přel. V. Dolanský a S. Jurnečka. 10. rozšířené vyd. Praha: GRADA Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.1. 4. Velčovská, Š. a Marhounová, M. Marketingové pojetí značky (Skripta). 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 51 s. ISBN 80-248-0934-6. 5. Velčovská, Š., Marhounová, M. Marketingové pojetí výrobku a komunikace (sylaby). 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 44 s. ISBN 80-248-0780-7. 6. Velčovská, Š. Marketingové pojetí výrobku a komunikace: Testování výrobku. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 65 s. ISBN 978-80-248-1341-7.

Doporučená literatura:

1. Kozel, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X. 2. Nenadál, J. a kol. Měření v systémech managementu jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 310 s. ISBN 80-7261-054-6. 3. Přibová, M. a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 1996. 238 s. ISBN 80-7169-299-9. 4. Přibová, M. a kol. Strategické řízení značky: brand management. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2000. 147 s. ISBN 80-86119-27-0. 5. Přibová, M. a kol. Strategické řízení značky: případové studie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 250 s. ISBN 80-86419-38-X. 6. Schultz, D.E. Moderní reklama – umění zaujmout. Praha: GRADA Publ., 1995. ISBN 80-7169-062-7. 7. Smith, P. Moderní marketing. Praha: Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1. 8. Tellis, G.J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: GRADA Publ., 2000. 620 s. ISBN 80-7169-997-7. 9. Tomek, G., Vávrová, V. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1. vyd. Praha:GRADA Publishing, 2001. 352 s. ISBN 80-247-0053-0. 10. Vysekalová, J., Komárková, R. Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2002. 228 s. ISBN 80-247-9067-X. 11. Vysekalová, J. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha: GRADA Publ., 2003. 284 s. ISBN 80-247-0393-9. 12. Zbořil, K. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 2. vyd. Praha: VŠE, Podnikohospodářská fakulta, 2003. 171 s. ISBN 80-245-0615-7. 13. VELČOVSKÁ, Šárka. Marketing Concept of Product. Studijní opory v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV“, klíčová aktivita KA 03 3/2014-2/2017. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 123 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku výrobku a marketingové komunikace na spotřebním trhu. Obsahová náplň předmětu reflektuje současnou situaci na daném trhu, která vede k nutnosti uplatňovat nové strategie jak v oblasti řízení výrobku, tak pokud jde o řízení marketingové komunikace. Do výuky jsou implementovány aktuální poznatky a trendy týkající se konkrétních atributů výrobku (kvality, obalu, značky, designu) i prvků marketingového komunikačního mixu (reklamy, podpory prodeje, Public Relations, osobního prodeje, přímého marketingu).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku