116-0118/01 – E-marketing (EM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Martina Steinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Steinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je začlenění globální informační sítě (internetu) do aktivit marketingu a obchodu, vymezení vlivu internetu na jednotlivé prvky marketingového mixu a na změny v chování zákazníků a podniku samotného, vysvětleny budou základní podmínky elektronického obchodování. Předmět poskytne pohled na využitelnost elektronického marketingu v českých podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu e-marketing budou vysvětleny základní charakteristiky dané problematiky, vymezen vliv Internetu na jednotlivé prvky marketingového mixu a na změny v chování zákazníků a dodavatelů, prezentovány budou základní podmínky elektronického obchodování. Předmět poskytne pohled na využitelnost Internetu v marketingu a obchodu v českých podmínkách.

Povinná literatura:

Gates, B. Byznys rychlostí myšlenky – Jak uspět v digitálním věku. Přel. P. Koubský. 1. vydání. Praha: Management Press, 1999. 354 s. ISBN 80-85943-97-2 Hlavenka, J Dělejte byznys na Internetu.1. vydání. Praha: Computer Press,1999. 205 s. ISBN 80-7226-182-7 Hlavenka, J Internetový marketing. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2001.157 s. ISBN 80-7226-498-2 Kotler, P. Marketing Management. Přel. V. Dolanský. 2. opravené a doplněné vydání. Praha: Victoria Publishing, 1995. 789 s. ISBN 80-85605-08-02 Kotler, P. Marketing podle Kotlera – Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Přel. P. Medek. 1. vydání. Praha, Management Press, 2000. 258 str. ISBN 80-7261-010-4 Matthew J. Kiernan. Inovuj nebo nepřežiješ. Přel. H. Škapová. 1. vydání. Management Pres Praha 1998. 254 s. ISBN 80-85943-56-5 Meffert, H. Marketing & Management. Přel. G. Tomek. 1. vydání. Praha: Grada, 1996. 551 s. ISBN 80-7169-329-4 Schultz, Don E. Moderní reklama – umění zaujmout. Přel. R. Špaček. 1. vydání. Praha, Grada Publishing, 1995. 668 str. ISBN 80-7169-062-7 Stuchlík, P. a kol. Marketing na Internetu. 1. vydání. Praha: Grada 2000. 247 s. ISBN 80-7169-957-8 Stuchlík, P. a kol.: Marketing a reklama na internetu. 1. vydání. Praha, Grada Publishing 1998. 198 str. ISBN 80-7169-630-7 ZELENY, M. The Iebm Handbook of Information Technology in Business. Intl. Thomson Business Pr., 1999. ISBN 1861523084 Steinová, M., Hluchníková, M., Přádka, M. E-marketing II. 1. vydání. VŠB-TU Ostrava: 2003. 110 s. ISBN 80-248-0351-8 Steinová, M., Kozel, R., Přádka, M. E-marketing I. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. 78 s. ISBN 80-248-0350-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - vymezení problematiky, základní pojmy, změna podmínek, srovnání rozdílů mezi klasickým a elektronickým marketingem. 2. Internet - globální informační síť, struktura uživatelů a její význam pro uplatňování internetu v podniku, legislativní omezení, technické a ekonomické možnosti a omezení. 3. Etapy začleňování Internetu do podnikových aktivit, změny v podniku související se začleněním Internetu do podnikových aktivit. 4. Práce s internetem - vyhledávání informací při zpracování analýz makroprostředí a konkrétního trhu, využití pro podporu rozhodování ve všech aspektech podnikání. 5. Využití internetu pro marketingový výzkum - výhody a nevýhody využití internetu pro marketingový výzkum, možnosti a omezení, srovnání s klasickými metodami marketingového výzkumu. Specifické techniky marketingového výzkumu v prostředí internetu. 6. Vliv internetu na změny v marketingovém mixu - základní charakteristiky a specifika, strategii a taktiky. 7. Internet v marketingové komunikaci - e-mail jako nástroj marketingové komunikace. WWW jako nástroj marketingové komunikace. 8. Podniková prezentace na WWW - základní principy. Tvorba WWW stránek. 9. Služby na internetu - charakter a povaha služeb poskytovaných elektronicky, specifika, možnosti a omezení. 10. Segmentace na internetu - přístupy k provádění segmentace v elektronickém prostředí, segmenty versus komunity, cílený marketing. 11. Zákazníci - vliv na změny v chování zákazníků, změny v predispozicích zákazníků, kupní proces, technické vybavení a počítačová gramotnost zákazníků. CRM - řízení vztahů se zákazníky. 12. Elektronické obchody - typy, elektronických obchodů, modely, struktura nabídek, přehled přístupů k zákazníkovi. 13. Elektronické obchodování - základní principy elektronického obchodování na průmyslových i spotřebních trzích, dopady na vybrané aspekty marketingu a obchodu při realizaci elektronického obchodu, změny procesů probíhajících uvnitř firem v souvislosti s rozvojem elektronického obchodu. 14. Nákup v elektronickém obchodě - praktická ukázka, možnosti, omezení. Platební podmínky - formy a preference platebních operací, možnosti a omezení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku