116-0301/02 – Obchodní činnosti (OC)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity6
Garant předmětuIng. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup 2. Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu 3. Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti 4. Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí 5. Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky 6. Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení 7. Diskutovat parametry prostředí obchodu pro zajištění jeho žádoucího (očekávaného) rozvoje

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vymezit úlohu a funkce obchodu v ekonomice a v působnosti firem na trhu, seznámit studenty s procesem obchodování a s činnostmi, jimiž se tento proces realizuje. Pozornost je také zaměřena na dvě nedílné součásti obchodních aktivit firem, nákup a prodej, na jejich cíle, organizaci a řízení s ohledem na firmy odlišného charakteru. Jde o vymezení základních kategorií, vztahů, účastníků a podmínek ovlivňujících provádění obchodních transakcí tak, aby mohly navázat specializační předměty v dalších semestrech studia.

Povinná literatura:

JESENSKÝ, Daniel et al. Marketingová komunikace v místě prodeje. Praha: Grada, 2018. 512 s. ISBN 978-80-271-0252-5. MULAČOVÁ, Věra et al. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4. POSTLER, Milan a Vladimír BÁRTA. Retail marketing. Praha: Press21, 2020. 150 s. ISBN 978-80-907529-1-7.

Doporučená literatura:

CASTALDO, S., M. GROSSO and K. PREMAZZI. Retail and Channel Marketing. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. 272 p. ISBN 978-1789903676. KOUDELKA, Jan. Spotřebitelé a marketing. Praha: C. H. Beck, 2018. 354 s. ISBN 978-80-7400-693-7. NECKÁŘ, P., KOLÁŘ, D. a D. JANEČEK. Průvodce úspěšného obchodníka. Praha: Grada, 2019. 312 s. ISBN 978-80-271-2218-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu.Podstata a kořeny vzniku obchodu, vývojové etapy. 2.Základní vymezení obchodu a jeho charakteristika. 3.Nákup jako podniková funkce a jeho zajištění. 4.Prodej jako podniková funkce a jeho zajištění. 5.Lidský faktor v procesu obchodování. 6.Velkoobchod a jeho úloha v procesu distribuce. 7.Maloobchod a jeho úloha v procesu distribuce 8.Zásady utváření maloobchodní sítě. Územní analýzy, stanovení kupního potenciálu. 9.Obchodní provoz a jeho zajištění. 10.Maloobchodní technologie 11.Současnost a vývojové trendy obchodu. 12.Franchising jako úspěšná forma kooperace v obchodě. 13.Prostředí obchodu, legislativa, instituce a organizace působící v obchodě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.