116-0301/04 – Obchodní činnosti (OC)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup 2. Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu 3. Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti 4. Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí 5. Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky 6. Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení 7. Diskutovat parametry prostředí obchodu pro zajištění jeho žádoucího (očekávaného) rozvoje

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vymezit úlohu a funkce obchodu v ekonomice a v působnosti firem na trhu, seznámit studenty s procesem obchodování a s činnostmi, jimiž se tento proces realizuje. Pozornost je také zaměřena na dvě nedílné součásti obchodních aktivit firem, nákup a prodej, na jejich cíle, organizaci a řízení s ohledem na firmy odlišného charakteru. Jde o vymezení základních kategorií, vztahů, účastníků a podmínek ovlivňujících provádění obchodních transakcí tak, aby mohly navázat specializační předměty v dalších semestrech studia.

Povinná literatura:

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing Management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. MULAČOVÁ, Věra et al. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4. SPILKOVÁ, Jana. Geografie maloobchodu a spotřeby. Praha: Karolinum, 2012. 245 s. ISBN 978-80-246-1951-4.

Doporučená literatura:

BERMAN, Barry and Joel R. EVANS. Retail Management. A Strategic Approach. 12 th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2013. 619 p. ISBN 978-0-13-272082. JANATKA, František. Organizace a řízení obchodu. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. ISBN 978-80-86730-94-3. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka. Praha: Grada Publishing, 2011. 360 s. ISBN 978-80-247-3528-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - zápočtový test, obhájení semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce, zápočtový test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kořeny vzniku a vývojové etapy obchodu. 2. Základní vymezení obchodu a jeho charakteristika. 3. Teorie obchodu. Funkční a institucionální pojetí obchodu. 4. Nákup jako součást obchodních činností, jeho obsah a řízení. 5. Prodej jako součást obchodních činností, jeho obsah a řízení. 6. Úloha lidského faktoru v obchodní činnosti. 7. Velkoobchod, obsah, funkce a typologie. 8. Maloobchod, obsah, funkce a typologie. 9. Geografie maloobchodu, metody územní analýzy. 10.Obchodní provoz a jeho prvky. Velkoobchodní a maloobchodní operace. 11.Nákupní prostředí a nákupní atmosféra v maloobchodě. 12.Vývojové trendy obchodu. Integrační, koncentrační a kooperační procesy. 13.Prostředí obchodu, instituce, organizace na jeho podporu. Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele. 14.Aktuální situace čs. obchodu, statistické ukazatele a výzkumy, praxe úspěšných obchodních firem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38
Rozsah povinné účasti: cvičení 50%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok