116-0302/10 – Marketingový výzkum A (MVA)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEZ0052 Ing. Lucie Bezecná
FIC0020 Mgr. Slavomíra Ficeriová
GRE04 Ing. David Grendysa, MBA
REB0007 Ing. Katarína Seifriedová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat proces marketingového výzkumu. 2. Identifikovat adekvátní metody marketingového výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje pro shromažďování informací. 4. Vysvětlit způsob tvorby výběrového souboru. 5. Specifikovat způsob přípravy a analýzy výzkumných dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět vysvětluje roli marketingového výzkumu pro manažerské rozhdoování. Přináší přehled o postupech, metodách a technikách, které marketingový výzkum využívá s důrazem na moderní postupy. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009, 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3. NAGYOVÁ, L. Výskum trhu. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 s. ISBN 978-80-552-1271-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení výzkumných úkolů, prezentace týmového semestrálního projektu, dva písemné zápočtové testy.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=73782

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Statistika A.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do marketingového výzkumu. Typy výzkumů (vědecký, sociologický, psychologický). 2. Klasifikace marketingového výzkumu. Typy výzkumu identifikující problém a řešící problém. 3. Informační zdroje. Typy a zdroje informací. Informační databáze. Marketingový informační systém. 4. Marketingový výzkumný problém. Brief. Návrh výzkumné nabídky. Výzkumný problém. Hypotéza. 5. Tvorba výzkumného plánu. Exploratorní výzkum. Deskriptivní výzkum. Kauzální výzkum. 6. Kvantitativní metody výzkumu. Šetření (F2F, CAWI, CATI, CAWI). Pozorování. Omnibus. Panel. 7. Tvorba dotazníku. Typologie otázek. Formulace otázek. 8. Kvalitativní metody výzkumu. Skupinové interview. Mystery shopping. Etnografie. Netnografie. 9. Tvorba scénáře pro skupinové interview a mystery shopping. Tvorba pozorovacího listu. 10. Měření a škály. Likertova škála. Sémantický diferenciál. 11. Tvorba výběrového souboru. Klasifikace výběrových technik. Výběrové techniky na internetu. 12. Příprava a analýza dat I. Editace dat. Kódování dat. 13. Příprava a analýza dat II. Kontingenční tabulky. Statistické testy. 14. Vizualizace a report údajů. Typy tabulek a grafů. Jednotný vizuální styl.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Studenti se musí účastnit cvičení min. z 50 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod MO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod MO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod MO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku