116-0303/04 – Marketing služeb (MS)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Pavlína Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavlína Kozáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
VIL0054 Ing. Miriam Vilášková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout poznatky z oblasti marketingu ve specifických podmínkách organizací služeb. Po absolvování předmětu student bude schopen: Charakterizovat trh služeb, jeho specifika. Uvést rozdíly mezi prodejem hmotného zboží a službami. Sestavit komplexní nabídku služeb organizace včetně balíčků služeb. Rozhodnout o využití nástrojů rozšířeného marketingového mixu v organizaci služeb. Modifikovat proces marektingového řízení pro organizace služeb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika trhu služeb, proces marketingového řízení a využití marketingových nástrojů v organizacích služeb. Předmět vychází ze srovnání využití nástrojů, metod a postupů v marketingu služeb a marketingu spotřebního zboží. Důraz je kladen na vysvětlení rozšířeného marketingového mixu a jeho využití v organizacích služeb v teoretické i praktické rovině.

Povinná literatura:

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. London: Pearson Education, 2017. 736 p. ISBN 978-0134492513. RAŠOVSKÁ, Ida a Kateřina RYGLOVÁ. Management kvality v cestovním ruchu. Praha: Grada, 2017. 192 s. ISBN 978-80-247-5021-7. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 268 s. ISBN 978-80-247-5037-8.

Doporučená literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada, 2012. 320 s. ISBN 978-80-247-4209-0. KOTLER, Philip a Kevin KELLER. Marketing management. Přel. T. Juppa. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. ZEITHAML, V., M. J. BITNER and D. GREMLER. Services Marketing. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018. 544 p. ISBN 978-0078112102.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti se ověřují samostatným zpracováním zadaných úkolů a jejich prezentací v průběhu semestru a splněním písemného testu. Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení případových studií Průběžná prezentace částí seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika trhu služeb. Klasifikace služeb. Vývoj a význam služeb, faktory rozvoje služeb. 2. Nákupní chování zákazníků ve službách. Vlastnosti služeb. Funkční rozdíly mezi službami a zbožím. Vnímání služeb z pohledu zákazníka, hodnocení služeb a zboží. 3. Podstata marketingu služeb a jeho specifika. Nedostatky v uplatňování marketingového přístupu. Vývojové trendy v marketingu služeb. Marketingový mix ve službách. Interní, externí a interaktivní marketing. 4. Produkt – služba, pojetí produktu z hlediska čtyř úrovní. Nabídka služeb, prvky, formy a úroveň služeb z hlediska kvality a kvantity. 5. Měření spokojenosti zákazníků. Měření a hodnocení významnosti faktorů. Metoda měření pomocí vnímaných diferencí. Poziční mapa podle spokojenosti a významnosti. Metoda satisfakčních pyramid. 6. Package ve službách. Životní cyklus služeb. Sortiment organizace služeb. 7. Cenová tvorba v sektoru služeb. 8. Distribuce služeb. 9. Marketingová komunikace ve službách. 10.Lidský faktor ve službách. Interní marketing. Systémy kontroly práce zaměstnanců organizace. Role zákazníků. 11.Materiální prostředí. Řízení prostředí. Vytváření vhodné atmosféry služeb. 12.Procesy ve službách. Sladění nabídky a poptávky po službách. Produktivita práce ve službách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20 3
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení v rozsahu 70 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní