116-0304/01 – Obchod a obchodování (OO)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup . 2.Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu. 3.Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti. 4.Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí. 5.Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky. 6.Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení. 7.Diskutovat parametry prostředí obchodu pro zajištění jeho žádoucího (očekávaného) rozvoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem obchodování a významem obchodu jako odvětví terciálního sektoru NH. Dále pak s novými směry jeho rozvoje v nadcházejícím procesu globalizace ekonomiky. Jde o vymezení základních pojmů, vztahů, účastníků a současně také podmínek ovlivňujících provádění obchodních transakcí tak, aby mohly navázat specializační předměty v dalších semestrech studia.

Povinná literatura:

1.CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. Praha: Management press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. 2.PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. Obchodní podnikání. Retail management. 2. Přepracované vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. 3.KOTLER,P., Moderní marketing. 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 4.LYKOVÁ, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing, 2002, dotisk 2003. 199 s. ISBN 80-247-0205-3.

Doporučená literatura:

5.BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Přel.L.Janečková. Praha: Victoria Publishing, 1994. 880 s. ISBN 80-85605-55-4. 6.SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 456 s. ISBN 80-7169-211-5. 7.KOTLER, Ph. Marketing Management. 10. rozšířené vyd. Přel. V. Dolanský, S. Jurnečka. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6. 8.LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 170 s. ISBN 80-251-0174-6. 9.STEINOVÁ, M., HLUCHNÍKOVÁ, M., PŘÁDKA, M. E-marketing II. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2003. 110 s. ISBN 80-248-0351-8. 10.KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB-TU, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl absolvovat předmět Marketing.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu.Podstata a kořeny vzniku obchodu, vývojové etapy. 2.Základní vymezení obchodu a jeho charakteristika. 3.Nákup jako podniková funkce a jeho zajištění. 4.Prodej jako podniková funkce a jeho zajištění. 5.Lidský faktor v procesu obchodování. 6.Velkoobchod a jeho úloha v procesu distribuce. 7.Maloobchod a jeho úloha v procesu distribuce 8.Zásady utváření maloobchodní sítě. Územní analýzy, stanovení kupního potenciálu. 9.Obchodní provoz a jeho zajištění. 10.Maloobchodní technologie 11.Současnost a vývojové trendy obchodu. 12.Franchising jako úspěšná forma kooperace v obchodě. 13.Prostředí obchodu, legislativa, instituce a organizace působící v obchodě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 75  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku