116-0307/01 – Purchasing Management (ŘN)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantorIng. Vojtěch Klézl, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MER20 doc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.Formulate the politics of purchasing and the run of purchasing process in the basic forms of subjects in the market environment. 2.Explain management and regulation of purchasing process considering the type of market subject. 3.Appraise the purchasing strategy and its targets including the material assortment strategy. 4.Explain the supplier selection as the main problem of purchasing marketing; citeria, approaches and methods of supplier selection. 5.Consider the options of purchase organization improvement in organizations within the scope of the system of the purchasing process quality management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Obsah předmětu je zaměřen na vysvětlení pozice nákupu v systému podnikových funkcí a analýzu jeho základních aktivit. Moderní podnikový nákup zahrnuje činnosti manažerské, marketingové, obchodní a logistické.Klíčová pozornost je v rámci předmětu věnována logistickým přístupům(regulaci zásob ve skladovém managementu) a aktivitám nákupního marketingu(procesům výběru dodavatele). Nezbytným předpokladem fungování nákupu je nasazení nákupních informačních systémů, využívání e-businessu, a to nejen za účelem dosahování nákladových cílů, ale také cílů výkonnostních, které předpokládají respektování pravidel managementu kvality. Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na předmět Základy obchodu, pro pochopení jeho souvislostí je nezbytná znalost obsahu základních manažerských aktivit podniků a principů obchodní logistiky.

Compulsory literature:

Lysons, K. & Farrington, B. (2016). Procurement and Supply Chain Management. Ninth Edition. Pearson Education. ISBN 978-1-292-08611-8. Monczka, R. M. et al. (2016). Purchasing and Supply Chain Management. Sixth Edition. Cengage Learning. ISBN 978-1-285-86968-1.

Recommended literature:

Anderson, M. G., & Katz, P. B. (1998). Strategic sourcing. The International Journal of Logistics Management, 9(1), 1-13. Casson, M. (2013). Economic analysis of international supply chains: An internalization perspective. Journal of Supply Chain Management, 49(2), 8-13. Collis, D. J., & Rukstad, M. G. (2008). Can you say what your strategy is? Harvard business review, 86(4), 82-90. Craig, N., & Snook, S. (2014). From purpose to impact. Harvard business review, 92(5), 104-111. Gordon Murray, J. (2002). New roles for purchasing: researchers, detectives, teachers, doctors and architects. International Journal of Public Sector Management, 15(4), 307-315. Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. Harvard business review, 61(5), 109-117. Meng, X., Sun, M., & Jones, M. (2011). Maturity model for supply chain relationships in construction. Journal of Management in Engineering, 27(2), 97-105. Nellore, R., & Söderquist, K. (2000). Portfolio approaches to procurement: Analysing the missing link to specifications. Long Range Planning, 33(2), 245-267. Shanteau, J., Weiss, D. J., Thomas, R. P., & Pounds, J. C. (2002). Performance-based assessment of expertise: How to decide if someone is an expert or not. European Journal of Operational Research, 136(2), 253-263. Tassabehji, R., & Moorhouse, A. (2008). The changing role of procurement: Developing professional effectiveness. Journal of Purchasing and Supply Management, 14(1), 55-68. Tazelaar, F., & Snijders, C. (2004). The myth of purchasing professionals’ expertise. More evidence on whether computers can make better procurement decisions. Journal of purchasing and supply management, 10(4-5), 211-222. Zachariassen, F. (2008). Negotiation strategies in supply chain management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(10), 764-781.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no special demands on the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Module introduction 2.Purchase needs 3.Purchase logistics 4.Logistics regulation of inventory 5.Pareto analysis 6.Purchase marketing 7.Supplier choice 8.Purchasing strategy 9.Organization of purchase 10.Quality in the process of purchasing

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner