116-0307/01 – Řízení nákupu (ŘN)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MER20 doc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat nákupní politiku a průběh nákupního procesu. 2. Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu. 3. Zhodnotit nákupní strategii a její cíle. 4. Vysvětlit kritéria, přístupy a metody volby dodavatele. 5. Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na vysvětlení pozice nákupu v systému podnikových funkcí a analýzu jeho základních aktivit. Moderní podnikový nákup zahrnuje činnosti manažerské, marketingové, obchodní a logistické. Klíčová pozornost je v rámci předmětu věnována nákupním kategoriím, nákupním strategiím, řízení jakosti a aktivitám výběru a hodnocení dodavatele. Studenti se seznámí s moderními systémy řízení nákupu, s požadavky kladenými na osobu nákupčího a moderními trendy nákupu jako jsou např. elektronické aukce.

Povinná literatura:

ČERVENÝ, Radim et al. Strategie nákupu: Krok za krokem. Prah: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-414-8. LYSONS, Kenneth and Brian FARRINGTON. Procurement and Supply Chain Management. Ninth Edition. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08611-8. MONCZKA, Robert M. et al. Purchasing and Supply Chain Management. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-285-86968-1.

Doporučená literatura:

JUROVÁ, Marie at al. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5717-9. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další speciální požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu - postavení nákupu v podniku, jeho charakteristika, objekty, funkce a úkoly nákupu v podniku.2. Zajišťování a krytí potřeb - druhy potřeb, plánování materiálového sortimentu, plánování materiálové spotřeby, metody orientované na výrobní program, metody orientované na spotřebu.3. Nákupní logistika - cíle nákupní logistiky, činnosti nákupní logistiky, náklady na zásoby, analýza a způsob propočtu nákladů na skladování a udržování zásob, analýza a způsob propočtu nákladů na pořízení dodávky, náklady nedostatku (deficitu) zásob.4. Logistická regulace zásob – fáze logistické regulace zásob, regulátory zásob, modely logistické regulace zásob, signální hladiny zásob pro účely jejich logistické regulace.5. Metody a techniky logistické regulace zásob – optimalizační metody, Paretova analýza, analýza ABC, diferencovaný systém řízení zásob, zásobovací řetězce.6. Trh organizací jako východisko nákupu – části trhu organizací, specifika trhu organizací, fáze nákupního procesu, modely nákupního procesu7. Nákupní marketing – poznávací a realizační stránka marketingu, analýzy nákupního trhu, výzkum nákupního trhu, nákupní marketingový mix, předpoklady fungování nákupního marketingu v podniku.8. Volba dodavatele jako ústřední problém nákupního marketingu – úloha nákupčího v procesu volby dodavatele, kritéria volby dodavatele, přístupy a metody volby dodavatele, cyklus dodavatelsko- odběratelských vztahů, transakční rizika. 9. Nákupní strategie – proces tvorby nákupní strategie, strategické cíle nákupu, strategie materiálového sortimentu, strategie řízení zásob, strategie nákupního marketingu, strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů.10. Organizování nákupu – začlenění útvaru nákupu v podniku, alternativní možnosti vnitřní organizace útvaru nákupu, dílčí centralizace nákupu, řízená decentralizace v podnicích koncernového typu.11. Informační systém nákupu – logistická informační pyramida, význam, obsah, zdrojové soubory nákupního informačního systému, aplikace nákupních informačních systémů.12. Kvalita v procesu nákupu – procesní řízení nákupu, ISO normy v nákupu, požadavky na zabezpečování kvality dodávek dle ISO norem, Total Quality Management v nákupu, Kaizen.13. Skladování, skladová agenda a administrativa nákupu – význam skladování, funkce skladu, druhy skladu, dokumentace nákupu a skladování, materiálové číselníky.14. Nákupní proces v praxi – postavení útvaru nákupu v konkrétním podniku, jeho cíle, postupy, organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku